Soek in dié webtuiste of die web verskaf deur FreeFind

Epos
Tuis Kruisgewys Seisoen van Luister Boekaankondigings/Resesensies Gemeentedienste Vennote NGK Skakels Leesroosters Sagteware Boeke en artikels Ander
WERKSWINKEL ORANJE-VRYSTAAT 2-4 JUNIE 2008

As deel van die Seisoen van Luister het sowat twintig predikante en een Saakgelastigde van so ver as Van Zylsrus, Gauteng, Aliwal Noord, Aberdeen, Hopetown, Kathu, en someer, vanaf 2-4 Junie op ’n koue en nat Mooigenoeg naby Bloemfontein saam geluister en gedink hoe om kerkvergaderings meer sinvol in te rig. Dr Frederick Marais van Stellenbosch het op sy kenmerkende manier dié uiters stimulerende werkswinkel aangebied.

Aan die hand van die Luistersiklus van die Seisoen van Luister is op ’n praktiese en inspirerende wyse aandag gegee aan “geloofsonder-skeiding in vergaderings”. Geloofsonderskeiding is ’n geloofsgewoonte of ’n manier van dink.

Dit is ’n proses om saam bewus te raak van wat die Here besig is om te doen.

Telkens wanneer ons oor sake nadink, die Woord lees met die doel om so weer op Christus se spoor te kom, kies ons om die kruis konkreet te maak in ons lewens. Om kerkrade en leiers weer opgewonde te maak oor kerkvergaderings; om vergaderings ’n belewenis te maak waarin kerkrade geestelik groei; om konflik en spanning tussen kinders van die Here met kerkvergaderings en leiersbyeenkomste te verminder en selfs uit te skakel, is dit so nodig dat predikante luisterend in die geloof kan onderskei.

Die werkwinkel Luisteryke Vergaderings is daarom ’n tydige, praktiese, inspirerende, geloofsverrykende geleentheid wat predikante en gemeenteleiers nie moet misloop nie.

Hansie Swart - Fauna

SKB
Globex