Soek in dié webtuiste of die web verskaf deur FreeFind

Epos
Tuis Kruisgewys Seisoen van Luister Boekaankondigings/Resesensies Gemeentedienste Vennote NGK Skakels Leesroosters Sagteware Boeke en artikels Ander

Seisoen van Luister PowerPoints alfabeties gelys

Die Seisoen van Luister het kragte saamgesnoer met die ADGO erediens werkgroep.  Die resultaat is ‘n weeklikse Powerpoint aanbieding wat luisterryke familie-eredienste bevorder.  Dit is gebaseer op die luistersiklus en fokus telkens op ’n teksgedeelte uit die ekumeniese Revised Common Lectionary (Leesrooster projek).  Saam met die Powerpoint aanbieding word daar nou ook ‘n Word dokument geplaas vir predikante wat dié formaat verkies.  Hierdie aanbieding sal elke Maandag op hierdie blad van GDN, Jeugfokus , Bybel-Media sowel as die Algemene Sinode webtuiste beskikbaar wees vir die volgende Sondag se erediens.  Dit sal elke Sondag – ook in die vakansies en met feesdae soos Kersfees, Goeie Vrydag en Hemelvaart – verskyn.  Dank aan Bybel-Media vir die finansiering hiervan.

  • Om af te laai: Klik die muis se regterknoppie op die relevante skakel en kies "Save Target as ..." en stoor die Powerpoint of Word leêr op jou rekenaar.
  • Indien jy nie Office 2003 op jou rekenaar het nie, kan jy 'n gratis program aflaai by Microsoft om Powerpoint en Word lêers te lees.
  • Jy kan ook jou Office pakket opgradeer met 'n compatibility pack van Microsoft waarmee jy enige Office 2007 program ook kan lees!
Bybelteks Hoofstuk PowerPoint en Word Datum
1 Konings
17:8-24
Powerpoint (596 KB) - Word (64 KB)
1ste Sondag in Koninkrykstyd - 10 Junie 2007
1 Konings
19:1-15
Powerpoint (609 KB) - Word (57 KB)
3de Sondag in Koninkrykstyd - 24 Junie 2007
1 Konings 19:9-18 PowerPoint (1.16 MB) - Word (59 KB) 12de Sondag in Koninkrykstyd 10 Augustus 2008
1 Konings
21:1-21
Powerpoint (871 KB) - Word (62 KB)
2de Sondag in Koninkrykstyd - 17 Junie 2007
1 Korintiërs
15:19-26
Powerpoint (619 KB) - Word (74 KB)
Paassondag - 8 April 2007
1 Petrus 1:3-9 Powerpoint (1.03 MB) - Word (51 KB) 2de Sondag in Paastyd 30 Maart 2008
1 Petrus 1:17-23 Powerpoint (1.66 MB) - Word (52 KB) 3de Sondag in Paastyd 6 April 2008
1 Petrus 2:1-10 Powerpoint (958 KB) - Word (96 KB) 5de Sondag in Paastyd 20 April 2008
1 Petrus 2:18-25 Powerpoint (819 KB) - Word (56 KB) 4de Sondag in Paastyd 13 April 2008
1 Petrus 4:12-14; 5:6-11 Powerpoint (1.31 MB) - Word (66 KB) 7de Sondag in Paastyd 4 Mei 2008
1 Samuel 3:1-10 POWERPOINT <<<< (1.352 MB) - WORD <<<< (52 KB) 2de Sondag van Epifanie 18 Januarie 2009
1 Samuel
3:1-11
20ste Sondag in Koninkrykstyd 29 Oktober 2006

1 Tessalonisense

1:1-10

PowerPoint (1024 KB) - Word (65 KB)

22ste Sondag in Koninkrykstyd 19 Oktober 2008

1 Tessalonisense

2:1-8

PowerPoint (1.187 MB) - Word (74 KB)

23ste Sondag in Koninkrykstyd 26 Oktober 2008

1 Tessalonisense

2:6-13 PowerPoint (920 KB) - Word (71 KB)

24ste Sondag in Koninkrykstyd 2 November 2008

2 Korintiërs
5:16-21
Powerpoint (611 KB) - Word (61 KB)
4de Lydensondag 18 Maart 2007
2 Petrus
1:16-21
Powerpoint (933 KB) - Word (54 KB)
Sondag van die Verheerliking - 3 Februarie 2008
2 Samuel 7:1-11,16 PowerPoint (956 KB) - Word (55 KB) 4de Sondag van Advent 21 Desember 2008
2 Tessalonisense
1:1-4, 11-12
Powerpoint (1.26 MB) - Word (53 KB)
22ste Sondag in Koninkrykstyd - 4 November 2007
2 Tessalonisense
2:1-5, 13-17
Powerpoint (1 MB) - Word (57 KB)
23ste Sondag in Koninkrykstyd - 11 November 2007
Amos
7:7-17
Powerpoint (609 KB) - Word (53 KB)
6de Sondag in Koninkrykstyd - 15 Julie 2007
Amos
8:1-12
Powerpoint (1.55 MB) - Word (56 KB)
7de Sondag in Koninkrykstyd - 22 Julie 2007
Deuteronomium 4:32-40 Powerpoint (789 KB) - Word (72 KB) Triniteitsondag 18 Mei 2008
Deuteronomium 18:15-20 POWERPOINT <<<< (783 KB) - WORD <<<< (56 KB) 4de Sondag van Epifanie 1 Februarie 2009
Efesiërs 1:15-23 Powerpoint (1.39 MB) - Word (55 KB) Hemelvaart 1 Mei 2008
Efesiërs
3:1-12
Powerpoint (1 MB) - Word (51 KB)
Epifaniefees - 6 Januarie 2008
Efesiërs
5:8-14
Powerpoint (1.19 MB) - Word (75 KB)
4de Sondag in Lydenstyd - 2 Maart 2008
Esegiël
37:1-14
Powerpoint (994 KB) - Word (60 KB)
5de Sondag in Lydenstyd - 9 Maart 2008

Filippense

1:21-30

PowerPoint (1.18 MB) - Word (296 KB)

18de Sondag in Koninkrykstyd 21 September 2008

Filippense

2:1-13

PowerPoint (668 KB) - Word (71 KB)

19de Sondag in Koninkrykstyd 28 September 2008

Filippense 2:5-11 PowerPoint (1.22 MB) -Word (64 KB) 6de Sondag in Lydenstyd - 16 Maart 2008
Filippense

3:3-14

PowerPoint (1.13 MB) - Word (69 KB)

20ste Sondag in Koninkrykstyd 5 Oktober 2008

Filippense
3:17-4:1
Powerpoint (576 KB) - Word (65 KB)
2de Lydensondag 4 Maart 2007
Filippense 4:1-9

PowerPoint (850 KB) - Word (59 KB)

21ste Sondag in Koninkrykstyd 12 Oktober 2008

Genesis 6:9-22; 7:24; 8:14–19

PowerPoint (1.14 MB) - Word(96 KB)

2de Sondag in Koninkrykstyd 1 Junie 2008
Genesis 32

PowerPoint (961 KB) - Word (55 KB)

11de Sondag in Koninkrykstyd 3 Augustus 2008
Genesis 50 PowerPoint (1.22 MB) - Word (227 KB)

17de Sondag in Koninkrykstyd 14 September 2008

Handelinge 2:1-21 Powerpoint (898 KB) - Word (94 KB) - VIDEO (6.44 MB) Pinksterfees 11 Mei 2008
Handelinge
8:14-17
Powerpoint (1.14 MB) - Word (57 KB)
1ste Sondag na Epifanie 14 Januarie 2007
Handelinge
9:1-19
Powerpoint (1.18 MB) - Word (79 KB)
Sondag van Epifanie 7 Januarie 2007
Hebreërs 1:1-4 POWERPOINT <<<< (987 KB) - WORD <<<< (53 KB) Sondag na Kersfees 28 Desember 2008
Hebreërs 4:14-5:9 Powerpoint (1.15 MB) - Word (58 KB) Goeie Vrydag 21 Maart 2008
Hebreërs
11:1-3
Powerpoint (492 KB) - Word (64 KB)

Muise video (7 MB)

10de Sondag in Koninkrykstyd - 12 Augustus 2007
Hebreërs
11:29-12:2
Powerpoint (2 MB) - Word (67 KB)
11de Sondag in Koninkrykstyd - 19 Augustus 2007
Hebreërs
12:18-29
Powerpoint (700 KB) - Word (61 KB)
12de Sondag in Koninkrykstyd - 26 Augustus 2007
Hebreërs
13:1-8, 15-16
Powerpoint (1.23 MB) - Word (62 KB)
13de Sondag in Koninkrykstyd - 2 September 2007
Hosea
1:2-10
Powerpoint (715 KB) - Word (57 KB)
8ste Sondag in Koninkrykstyd - 29 Julie 2007
Hosea 5:15-6:6

PowerPoint (904 KB) - Word (55 KB)

3de Sondag in Koninkrykstyd 8 Junie 2008
Hosea
11:1-11
Powerpoint (637 KB) - Word (61 KB)
9de Sondag in Koninkrykstyd - 5 Augustus 2007
Jakobus
5:7-11
Powerpoint (1 MB) - Word (54 KB)
3de Sondag in Advent - 16 Desember 2007
Jeremia
4:11-12, 22-28
Powerpoint (1.56 MB) - Word (51 KB)
15de Sondag in Koninkrykstyd - 16 September 2007
Jeremia
8:18-9:1
Powerpoint (1.26 MB) - Word (54 KB)
16de Sondag in Koninkrykstyd - 23 September 2007
Jeremia
18:1-11
Powerpoint (892 KB) - Word (63 KB) - Video (4 MB)
14de Sondag in Koninkrykstyd - 9 September 2007
Jeremia
23:1-6
Powerpoint (1.22 MB) - Word (57 KB)
25ste Sondag in Koninkrykstyd - "Christus die Koning" - 25 November 2007
Jeremia
32:1-3a,6-15
Powerpoint (1.27 MB) - Word (54 KB)
17de Sondag in Koninkrykstyd - 30 September 2007
Jesaja
6
Powerpoint (1.48 MB) - Word (79 KB)
5de Sondag na Epifanie 11 Februarie 2007
Jesaja 40:20-31 POWERPOINT <<<< (714 KB) - WORD <<<< (58 KB) 5de Sondag van Epifanie 8 Februarie 2009
Jesaja
43:16-21
Powerpoint (956 KB) - Word (69 KB)
5de Lydensondag 25 Maart 2007
Jesaja
49:1-7
Powerpoint (865 KB) - Word (52 KB)
2de Sondag na Epifanie - 20 Januarie 2008
Jesaja 49:8-16

Powerpoint (1.23 MB) - Word (56 KB)

1ste Sondag in Koninkrykstyd 25 Mei 2008
Jesaja
50:4-9a
Powerpoint (607 KB) - Word (69 KB)
6de Lydensondag - Palmsondag - 1 April 2007
Jesaja
55:1-9
Powerpoint (823 KB) - Word (61 KB)
3de Lydensondag 11 Maart 2007
Jesaja 60:1-9 POWERPOINT <<<< (1.18 MB) - WORD <<<< (67 KB) Epifaniefees 4 Januarie 2009
Jesaja
62:6-12
Powerpoint (1.65 MB) - Word (58 KB) - Gebed vir Zimbabwe: dr. Ben du Toit (Word) (34 KB) en dr. Desmond Tutu (Video) (2.76 MB)
Kersdag 25 Desember 2007
Jesaja
65:17-25
Powerpoint (1.18 MB) - Word (54 KB)
24ste Sondag in Koninkrykstyd - 18 November 2007
Johannes 1:1-14 POWERPOINT <<<< (727 KB) - WORD <<<< (59 KB) Kersdag 25 Desember 2008
Johannes
5:14-29
Powerpoint (991 KB) - Word (73 KB)
8ste Sondag in Koninkrykstyd 6 Augustus 2006
Johannes
5:30-47
Powerpoint (1.86 MB) - Word (60 KB)
9de Sondag in Koninkrykstyd 13 Augustus 2006
Johannes
8:1-11
Powerpoint (696 KB) - Word (63 KB)
10de Sondag in Koninkrykstyd 20 Augustus 2006
Johannes
8:12-30
Powerpoint (1.25 MB) - Word (61 KB)
11de Sondag in Koninkrykstyd 27 Augustus 2006
Johannes
8:31-59
Powerpoint met klank (2.88 MB) - Powerpoint sonder klank (1.14 MB) - Word (67 KB)
12de Sondag in Koninkrykstyd 3 September 2006
Johannes
14:8-17, 25-27
Powerpoint (849 KB) - Word (58 KB)
PInkstersondag - 27 Mei 2007
Johannes
16:25-33
Powerpoint (1.48 MB) - Word (85 KB)
13de Sondag in Koninkrykstyd 10 September 2006
Johannes
19:17-42
Powerpoint (804 KB) - Word (71 KB)
Goeie Vrydag - 6 April 2007
Jona 3:1-5 POWERPOINT <<<< (843 KB) - WORD <<<< (56 KB) 3de Sondag van Epifanie 25 Januarie 2009
Klaagliedere van Jeremia
1:1-6; 3:19-26
Powerpoint (1.42 MB) - Word (71 KB)
18de Sondag in Koninkrykstyd - 7 Oktober 2007
Lukas
1:39-55
Powerpoint (1.49 MB) - Word (255 KB)
4de Sondag in Advent 24 Desember 2006
Lukas 1:46-55 PowerPoint (1.068 MB) - Word (60 KB)

3de Sondag van Advent 14 Desember 2008

Lukas
2:1-20
Powerpoint (1.05 MB) - Word (72 KB)
Kersfees 25 Desember 2006
Lukas
2:41-52
Powerpoint (1.33 MB) - Word (64 KB)
Sondag na Kersfees 31 Desember 2006
Lukas
3:1-6
Powerpoint (881 KB) - Word (64 KB)
2de Sondag in Advent 10 Desember 2006
Lukas
3:7-18
Powerpoint (864 KB) - Word (56 KB)
3de Sondag in Advent 17 Desember 2006
Lukas
9:28-43
Powerpoint (716 KB) - Word (57 KB)
6de Sondag na Epifanie (verheerliking) 18 Februarie 2007
Lukas
9:51-62
Powerpoint (792 KB) - Word (55 KB) - Inkleurprent (40 KB)
4de Sondag in Koninkrykstyd - 1 Julie 2007
Lukas
10:1-11, 16-20
Powerpoint (802 KB) - Word (71 KB) - Mannetjies (42 KB) - Onthou asb! (86 KB)
5de Sondag in Koninkrykstyd - 8 Julie 2007
Lukas
17:11-19
Powerpoint (1.58 MB) - Word (66 KB)
19de Sondag in Koninkrykstyd - 14 Oktober 2007
Lukas
18:1-8
Powerpoint (1.48 MB) - Word (69 KB)
20ste Sondag in Koninkrykstyd - 21 Oktober 2007
Lukas
18:9-14
Powerpoint (1.67 MB) - Word (66 KB)
21ste Sondag in Koninkrykstyd - Hervormingsondag 28 Oktober 2007
Lukas
21:25-36
Powerpoint (1.76 MB) - Word (69 KB)
1ste Sondag in Advent 3 Desember 2006
Lukas
24:46-53
Powerpoint (1.18 MB) - Word (60 KB)
Hemelvaart 17 Mei
Matteus
3:13-17
Powerpoint (1 MB) - Word (51 KB) - Naamstrokie (29 KB)
1ste Sondag na Epifanie - 13 Januarie 2008
Matteus 13:1-9;18-23 PowerPoint (1.25 MB) - Word (62 KB) 8ste Sondag in Koninkrykstyd 13 Julie 2008
Matteus 13:24-30;36-40 PowerPoint (961 KB) - Word (66 KB) 9de Sondag in Koninkrykstyd 20 Julie 2008
Matteus 13:31-33;44-52

PowerPoint (1.13 MB) - Word (64 KB)

10de Sondag in Koninkrykstyd 27 Julie 2008
Matteus 15:21-28

PowerPoint (899 KB) - Word (59 KB)

13de Sondag in Koninkrykstyd 17 Augustus 2008

Matteus

16:13-20

PowerPoint (1.41 MB) - Word (229 KB)

14de Sondag in Koninkrykstyd 24 Augustus 2008

Matteus

16:21-28

PowerPoint (1.31 MB) - Word (223 KB)

15de Sondag in Koninkrykstyd 31 Augustus 2008

Matteus 25:1-13 PowerPoint (902 KB) - Word (57KB)

25ste Sondag in Koninkrykstyd 2 November 2008

Matteus 25:14-30 PowerPoint (769 KB) - Word (63KB)

26ste Sondag in Koninkrykstyd 16 November 2008

Matteus 25:31-46 PowerPoint (1.041 MB) - Word (78 KB)

Sondag van Christus die Koning 23 November 2008

Matteus 28:1-10 Powerpoint (1.03 MB) - Word (56 KB) Paasfees Sondag 23 Maart 2008
Openbaring
1:4-8
Powerpoint (1.27 MB) - Word (202 KB)
2de Sondag van Paastyd - 15 April 2007
Openbaring
3:7-13
Powerpoint (1.84 MB) - Word (79 KB)
14de Sondag in Koninkrykstyd 17 September 2006
Openbaring
3:14-22
Powerpoint (4.21 MB) - Word (81 KB)
15de Sondag in Koninkrykstyd 24 September 2006
Openbaring
4:1-11
Powerpoint (1.70 MB) - Word (158 KB)
16de Sondag in Koninkrykstyd 1 Oktober 2006
Openbaring
5:1-14
Powerpoint (1.10 MB) - Word (93 KB)
17de Sondag in Koninkrykstyd 8 Oktober 2006
Openbaring
5:11-14
Powerpoint (966 KB) - Word (78 KB)
3de Sondag van Paastyd - 22 April 2007 (vgl ook 8 Oktober 2006)
Openbaring
7:9-17
Powerpoint (726 KB) - Word (67 KB)
4de Sondag van Paastyd - 29 April 2007
Openbaring
21:1-7
Powerpoint (728 KB) - Word (65 KB)
5de Sondag van Paastyd - 6 Mei 2007
Openbaring
21:10,21-22:5
Powerpoint (791 KB) - Word (72 KB)
6de Sondag van Paastyd - 13 Mei 2007
Openbaring
22:12-21
Powerpoint (550 KB) - Word (57 KB)
7de Sondag van Paastyd - 20 Mei 2007
Psalm
19
Powerpoint (1.18 MB) - Word (60 KB)
3de Sondag na Epifanie 28 Januarie 2007
Psalm
27
Powerpoint (1.14 MB) - Word (50 KB)
3de Sondag na Epifanie 27 Januarie 2008
Psalm 29 POWERPOINT <<<< (1.04 MB) - WORD <<<< (50 KB) 1ste Sondag van Epifanie 11 Januarie 2009
Psalm
36
Powerpoint (1.01 MB) - Word (58 KB)
2de Sondag na Epifanie 21 Januarie 2007
Psalm 66 Powerpoint (898 KB) - Word (94 KB) 6de Sondag in Paastyd 27 April 2008
Psalm
71
Powerpoint (1.34 MB) - Word (56 KB)
4de Sondag na Epifanie 4 Februarie 2007
Psalm
72
Powerpoint (1.36 MB) - Word (61 KB)
2de Sondag in Advent - 9 Desember 2007
Psalm 80 PowerPoint (1.124 MB) - Word (73 KB)

1ste Sondag van Advent 30 November 2008

Psalm 85 PowerPoint (790 KB) - Word (55 KB)

2de Sondag van Advent 7 Desember 2008

Psalm
87
Powerpoint (823 KB) - Word (59 KB)
24ste Sondag in Koninkrykstyd 26 November 2006
Psalm 119:31-40

PowerPoint (938 KB) - Word (228 KB)

16de Sondag in Koninkrykstyd 7 September 2008

Psalm
122
Powerpoint (1.88 MB) - Word (66 KB)
1ste Sondag in Advent - 2 Desember 2007
Psalm
148
Powerpoint (1.16 MB) - Word (58 KB) - Video met Skriflesing (5.87 MB)
1ste Sondag na Kersfees - 30 Desember 2007
Romeine
1:1-7
Powerpoint (1.19 MB) - Word (58 KB)
4de Sondag in Advent - 23 Desember 2007
Romeine
4:1-5, 13-17
Powerpoint (1.33 MB) - Word (101 KB)
2de Sondag in Lydenstyd - 17 Februarie 2008
Romeine
5:1-11
  • 3de Sondag in Lydenstyd - 24 Februarie 2008
  • 4de Sondag in Koninkrykstyd 15 Junie 2008
Romeine
5:12-21
Powerpoint (939 KB) - Word (54 KB)
1ste Sondag in Lydenstyd 10 Februarie 2008
Romeine 6:1-11 PowerPoint (990 KB) - Word (52 KB) 5de Sondag in Koninkrykstyd 22 Junie 2008
Romeine 6:12-23

PowerPoint (1.43 MB) - Word (54 KB)

6de Sondag in Koninkrykstyd 29 Junie 2008
Romeine 7:15-25

PowerPoint (1.25 MB) - Word (123 KB)

7de Sondag in Koninkrykstyd 7 Julie 2008
Romeine
10:8-13
Powerpoint (990 KB) - Word (58 KB)
1ste Lydensondag 25 Februarie 2007
Sagaria
1:7-17
Powerpoint (865 KB) - Word (72 KB)
18de Sondag in Koninkrykstyd 15 Oktober 2006
Sagaria
2:1-13
Powerpoint (1.04 MB) - Word (54 KB)
19de Sondag in Koninkrykstyd 22 Oktober 2006
Sagaria
3:1-10
Powerpoint (1.01 MB) - Word (78 KB)
20ste Sondag in Koninkrykstyd 29 Oktober 2006
Sagaria
6:9-15
Powerpoint (792 KB) - Word (84 KB)
21ste Sondag in Koninkrykstyd 5 November 2006
Sagaria
8:1-8
Powerpoint (776 KB) - Word (69 KB)

Video vir Skriflesing (Klein formaat: 600 KB; Groter formaat: 4.91 MB)

22ste Sondag in Koninkrykstyd 12 November 2006
Sagaria
14:8-21
Powerpoint (514 KB) - Word (59 KB)
23ste Sondag in Koninkrykstyd 19 November 2006
Spreuke
8:22-31
Powerpoint (499 KB) - Word (50 KB)
Triniteit Sondag - 3 Junie 2007
SKB