Julie 2012

Titel Filter      Vertoon #  
# Artikel Titel Outeur
1 Perspektiewe op predikante Chris van Wyk
2 Kruisgewys bereik byna 3 000 gemeenteleiers Chris van Wyk en Pieter Fourie
3 Die predikant se lewe en werksomgewing Kobus Schoeman
4 Wat word vandag van ’n predikant verwag? Gielie Loubser
5 Wat verwag predikante van hulleself? Frederick Marais
6 Die vreugdes en pyn van medeleraarskap Jan Woest
7 Vestiging van ’n kultuur van brugpredikante Malan Nel
8 Gemeentelike personeel kort ook versorging Pierre Goosen
9 Van doen na wees: MIV-program of MIV-vaardig Lyn van Rooyen