AddThis Social Bookmark Button
Te midde van voortdurende verandering, is daar twee bewegings wat ons op verskillende terreine raaksien en wat ook ’n rol speel in hoe ons op MIV reageer. 

Fokus op potensiaal en broosheid

Aan die een kant is daar die beweging om op potensiaal en moontlikhede te fokus, eerder as op probleme.

Ons sien dit in die sielkunde as positiewe sielkunde.

Ons sien dit in veranderingsbestuur met “appreciative inquiry”, ’n metodologie wat fokus op wat organisasies goed doen, hulle sterkpunte, eerder as op hulle swakpunte.

Ons sien dit in die veld van ontwikkeling, waar ons hoor van “asset-based development”.

Aan die ander kant hoor ’n mens die narratief van broosheid en kwesbaarheid, ook binne die kerk.

So lees ons onlangs in Kerkbode dat leraars by die Sinode Hoëveld se jaarlikse predikantekonferensie genooi is om hulle gebrokenheid te omhels.

Ons hoor meer gereeld dat predikante in eredienste van hulle eie broosheid en gebrokenheid praat.

Ons hoor ál meer dat prosesse wat vanuit ’n posisie van kwesbaarheid en broosheid begin, ’n groter kans het om verandering mee te bring en “suksesvol” te wees – ook in die stories van gemeentes wat sukkel met geld, getalle en pogings om al­ter­natiewe maniere van kerk­wees te vind.

Fokus op bevoegde bekwaamheid

Albei hierdie verhale kan ’n mens ook hoor in die taal en hulpmiddels wat CABSA (Christian Aids Bureau of Southern Africa) in ons opleiding en dienste aan kerke gebruik.

Aanvanklike het ons gedink dat ons kerke moet “mobiliseer” rondom die uitdagings wat MIV bied. Gaandeweg beweeg ons ál meer na ’n verstaan van “HIV Competence” (MIV-bevoegdheid of -vaardigheid) toe.

Wat hou hierdie skuif vir CABSA en vir predikante in as ons oor die MIV-epidemie dink?

Hierdie vraag kan natuurlik nie omvattend in ’n artikel van dié aard beskryf word nie. Ten diepste is dit egter ’n skuif van iets wat ons “doen” na iets wat ons “is”. Dit gaan oor ’n reis eerder as ’n bestemming, oor identiteit eerder as aktiwiteit.

MIV-bevoegdheid

As ons gemeentes en gemeenskappe mobiliseer, verseker ons dat daar oor die pandemie “iets gedoen” word.

As ons egter probeer om met ’n MIV-vaardigheidslens te reageer, is dit ons identiteit wat ons reaksie motiveer. Dit is die feit dat ons omgee en ’n dringende behoefte het om op die nood rondom ons te reageer wat ons tot optrede dwing.

MIV-bevoegdheid of -vaardigheid begin by die begrip van ons eie broosheid en kwesbaarheid. Dit begin by ons identifisering met die MIV-positiewe liggaam van Christus.

Dit beteken dat ons ook die potensiaal binne die kerk raaksien. Uiteindelik beteken dit dat ons holisties en omvattend reageer en nie bloot net “iets doen” nie.

Besoek gerus CABSA se webblad (http://www.cabsa.org.za) vir ’n verskeidenheid bronne vir “HIV Competent Faith Communities”, of gesels verder direk met ons.

Lyn van Rooyen is die passievolle direkteur van CABSA wat kapasiteit skep by leiers en gemeenskappe om MIV-bekwaam te leef.
Attachments:
FileBeskrywingFile size
Download this file (Van doen na wees MIV program.doc)Van doen na wees MIV program.docLyn van Rooyen25 Kb

Add comment


Security code
Refresh