AddThis Social Bookmark Button

Die doelstelling van Kruisgewys is om die jongste teologiese denke oor kerk- en gemeentewees op ’n bevatlike wyse aan besige gemeenteleiers oor te dra.

Bybel-Media is die uitgewer van Kruisgewys en versprei dit minstens vier keer per jaar gratis as ’n diens aan gemeentes, ooreenkomstig die leuse “Vennoot in geloof en bediening”. Die tydskrif is ’n gesamentlike aksie met die Gemeentedienstenetwerk (GDN).

Chris van Wyk van GDN is die artikelredakteur. Pieter Fourie van Bybel-Media is die eindredakteur.

Kruisgewys word gestuur aan leraars van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika, die Nederduitsch Hervormde Kerk, die NG Kerk, die Afrikaanse gemeentes van die VGKSA en die Christelike Gereformeerde Kerk.

Die koerant van die Nuwe Hart-beweging wat probeer om nuwe waardes in Suid-Afrika te bevorder, verskyn in die toekomstig as ’n bylae tot die kerkkoerant Kerkbode. Diegene wat nie laasgenoemde koerant ontvang nie, ontvang die koerant van die Nuwe Hart-beweging as ’n abba-produk tot Kruisgewys. Dit is ’n poging om verantwoordelik met Koninkryksreserwes om te gaan in die lig van die geweldige hoë koste van posgeld.

Add comment


Security code
Refresh