AddThis Social Bookmark Button

voorblad-Julie-2012Verwagtings kan ’n mens maak of breek, of dit nou verwagtings in die huwelik, die gemeenskap of jou werksomgewing is.

Wat ander van jou verwag, het ’n onontwykbare impak op jou ervaring van jouself en jou menswees. Nóg dieper: Wat jy van jouself verwag, het ’n bepalende impak op wat jy van jouself dink en die manier waarop jy aan jou lewe gestalte gee.

Dit is nie vir predikante anders nie. Die verwagtings van gemeentelede en kollegas, die verwagtings van familie en gesinslede sowel as die verwagtings van die kerkverband en die gemeenskap, speel ’n integrale rol in predikante se ervaring van hulle rol en bediening.

Dié ervaring word aangevul en aangevuur deur die verwagtings wat predikante van hulleself het, invloede van buite af (gemeente en gemeenskap), van binne af (selfverstaan) en ten slotte deur die verstaan van hulle Goddelike roeping.

Hierdie Kruisgewys gee ’n paar perspektiewe op die lewe en bediening van predikante in die lig van al dié verwagtings.

Aan die een kant is dit geanker in die empiriese predikante­paneelnavorsing van 2011. Dié navorsing is weliswaar net onder NG predikante gedoen, maar behoort vir predikante van alle denominasies perspektiewe oop te maak wat in hulle eie gemeente en werksomgewing relevant is. Kommentaar van alle predikante hierop sal dus verwelkom word.1

Aan die ander kant word die perspektiewe aangevul deur verhale en nadenke oor die verwagtings van predikante, van buite (gemeente en gemeenskap) en van binne (predikante self).

Kobus SchoemanDie predikant se lewe en werksomgewing – belig drie sleutelaspekte van predikante se lewe en werksomgewing uit die predikantepaneel-navorsing van 2011 (tabelle ingesluit): predikante se persoonlike en gesinslewe, hulle bediening in die gemeente en hulle verhouding met diensverhoudinge.

Gielie LoubserWat word vandag van ’n predikant verwag? – draai nie doekies om nie in sy beskrywing van die uitdagings vir predikante wat die gevolg is van die afgelope paar dekades se skuif van predikante as gesagvolle spreekbuise na gebruikersvriendelike aanbieders en geloofsonderskeidende begeleiers.

Frederick MaraisWat verwag predikante van hulleself? – fokus op die ander kant van die munt: Die verwagtings wat predikante oor hulleself het. Sy biografiese aanpak open die moontlikheid dat ander hulleself in hulle eie herinneringe kan spieël en tot selfinsig kom.

Jan WoestDie vreugdes en pyn van medeleraarskappe – gebruik die metafoor van ’n huweliksverhouding om die uitdagings en voordele van medeleraarverhoudings te beskryf. Die uitdagings kan gewyt word aan persoonlikhede, die wyse waarop met medeleraars se huweliksmaats oor die weg gekom word, asook gemeentelede se verwagtings en voorkeure.

Malan NelDie vestiging van ’n kultuur van brugpredikante – reflekteer oor die belangrike skuif in die wyse waarop die kerkverband en gemeentes begin dink oor die afskeidneem van predikante.

Téénoor die heersende kultuur van vinnige beroepe ná die afskeidsproses, begin gemeentes die waarde besef van ’n proses van rou – selfs in gevalle waar hulle verlig is oor die afskeid! So ook die waarde daarvan om meer tyd te spandeer aan ’n begeleide nadenke oor hulle eie dienswerk en roeping.

Pierre GoosenGemeentelike personeel kort ook versorging – raak baie prakties in die beskrywing (met humor!) van die onderlinge verhoudings van gemeentelike personeel en fokus op die kennis, vaardighede, houding en gewoontes wat nodig is om dit op ’n hoë standaard te bring en hou.

Die geestelike gewoontes van Wandel met God en mekaar en om “vriendelike vreemdelinge” te wees is deurslaggewend.

Lynn van RooyenVan doen na wees: MIV-program of MIV-vaardig? – beskryf twee bewegings in die hantering van MIV en vigs: die fokus op potensiaal en moontlikhede, eerder as op probleme, en die omhelsing van verhale van kwesbaarheid en broosheid.

1. Indien van die ander kerke – wat deel is van die Kruisgewys-familie – wil deelneem aan hierdie tipe navorsing, kan hulle die navorsingspaneel () vir ’n moontlike uitbreiding hiervan nader.

Attachments:
FileBeskrywingFile size
Download this file (redakteursbrief.doc)RedakteursbriefChris van Wyk en Pieter Fourie30 Kb
Download this file (Die predikant se lewe en werksomgewing.doc)Die predikant se lewe en werksomgewing.docKobus Schoeman33 Kb
Download this file (Wat word vandag van 'n predikant verwag.doc)Wat word vandag van 'n predikant verwag.docGielie Loubser31 Kb
Download this file (Wat verwag predikante van hulleself.doc)Wat verwag predikante van hulleself.docFrederick Marais32 Kb
Download this file (Die vreugdes en pyn van medeleraarskap.doc)Die vreugdes en pyn van medeleraarskap.docJan Woest31 Kb
Download this file (Vestiging van 'n kultuur van brugpredikante.doc)Vestiging van 'n kultuur van brugpredikante.docMalan Nel30 Kb
Download this file (Gemeentelike personeel kort ook versorging.doc)Gemeentelike personeel kort ook versorging.docPierre Goosen35 Kb
Download this file (Van doen na wees MIV program.doc)Van doen na wees MIV program.docLyn van Rooyen25 Kb

Add comment


Security code
Refresh