Soek in vorige Kruisgewyse

Wie's hier?

Ons het 47 gaste aanlyn

Besoekers

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterVandag249
mod_vvisit_counterGister225
mod_vvisit_counterHierdie week956
mod_vvisit_counterVerlede week1933
mod_vvisit_counterHierdie maand4610
mod_vvisit_counterVerlede maand8577
mod_vvisit_counterAlle dae601168

Aanlyn (20 minute gelede): 7
Jou IP: 34.229.24.100
,
Today: Jul 17, 2019
In die verslag voor die Algemene Sinode van die NG Kerk van 2007 is die volgende ses terreine uitgelig wat prioriteitsaandag moet ontvang, naamlik:

1.  ’n Werklikheidsgetroue omskrywing van die huidige stand van klein gemeentes

Omvattende empiriese en statistiese navorsing behoort gedoen te word om ‘n volledige en betroubare prentjie van die gegewenhede van klein gemeentes in ons kerke te kry asook die problematiek daaraan verbonde, sodat nie op blote aannames en geprojekteerde afleidings gewerk word nie. Sodanige ondersoek behoort onder andere in te sluit:
1.    Sosiale formasie.
2.    Ekonomiese werklikhede.
3.    Demografiese tendense en verskuiwings.
4.    Teologiese identiteitsoeke (operasionele ekklesiologie van klein gemeentes).
5.    Leierskapbelewenisse en -ervarings.
6.    Selfverstaan en belewenis binne die kerkverband.

2.  Ekklesiologiese vertrekpunte binne ’n gereformeerde raamwerk

In ‘n taal wat vir lidmate verstaanbaar is, moet kort maar duidelike teologiese en ekklesiologiese vertrekpunte daar gestel word wat klein gemeentes kan help om hulle gemeentewees asook hulle roeping binne hulle eie konteks beter te verstaan. Die vertrekpunte moet ook kan dien as maatstawwe waaraan hulle hulleself kan meet en waarvolgens hulle hulle bediening kan inrig.

3.  Identiteitsvormende dinamikas

Saam met die teologiese en ekklesiologiese vertrekpunte wat die klein gemeentes moet help om weer opnuut hulle eie identiteit as kerk van Christus te ontdek, moet hulle ook gehelp word met die ander dinamikas wat ‘n rol speel in hulle eie identiteitsvorming. Dit sluit onder meer in:
1.    Beïnvloedende waardesisteme en operasionele waardes.
2.    Gewoontes, gedragspatrone en praktyke van geloofsgemeenskap.
3.    Generasies.
4.    Ras (Die demografiese veranderinge veroorsaak dat die getalle van klein gemeentes drasties afneem. Met die nodige sensitiwiteit maar ook dringendheid sal daar ‘n gesprek en besinning aan die gang gesit moet word sodat gemeentes anders kan begin dink oor ras en lidmaatskap.)

4.  Kultuur

Elke gemeente ontwikkel met verloop van tyd ‘n eie kultuur. Klein gemeentes moet gehelp word om hulle eie kultuur te verstaan en te weet wat die dinge is wat ‘n rol gespeel het in hulle bestaande kultuur en hoe hulle ‘n nuwe kultuur kan skep. Aandag moet onder andere gegee word aan:
1.    leierskapspatrone.
2.    assosiatiewe verbande.
3.    gemeenskapsinteraksie en -invloede.
4.    konflikpatrone.
5.    die gemeente se eie geskiedenis/ tradisie, verhale en gebruike.
6.    geestelike onderskeidings- en begeleidingsprosesse.

5.  Prosesse / Bedieningsvoorstelle

In die lig en na aanleiding van bogenoemde vier terreine kan dan gewaag word om prosesse en bedieningsvoorstelle op die tafel te sit wat klein gemeentes op ‘n konkrete wyse kan help met die unieke aard van hulle eie bedieninge en die uitleef van hulle roeping binne hulle eie konteks.

6.  Verband

Die rol wat die verband kan speel om klein gemeentes te ondersteun, bemagtig en te begelei moet ondersoek en herbesin word. Indien nodig sal daar ook gekyk moet word na kerkordelike aanpassings.

7.  Bronne

Die volgende bronne kan tot hulp wees as die vertrekpunt van so ‘n navorsingsprojek vir die verstaan van die funksionering en bediening van klein gemeentes:
•    Burt, S.E, et al. Raising small church esteem.
•    Farris, L.W. Dynamics of small town ministry.
•    Hassinger, et al. The rural Church – Learning from three decades of change.
•    Pappas, A.G. Entering the world of the small church.
•    Robinson, A.B. Transforming Congregational Culture.
•    South African Christian Handbook.