Kruisgewys-Augustus-2015-voorbladHierdie Kruisgewys fokus op die onlangse opname van die National Church Life Survey (NCLS – Australië).

Hierdie vyfjaarlikse opname met 59 vrae gee ‘n oorsig (“snapshot”) van die gemeentelewe deur die bril van gereelde kerkgangers. Dit is ontwerp om gemeentes te ondersteun om hulle sterkpunte te identifiseer sodat hulle daarop kan bou en dit met goeie hulpmiddels van NCLS ondersteun.

Benewens die tendense wat met die gereelde deelname aan die ondersoek onderskei kan word, gee dit nege maatstawwe waaraan gemeentes en denominasies hulleself kan meet. Die navorsing dien daarom ook as ‘n bruikbare oorsig vir gemeentes en hulle leiers om in strategiese beplanning te gebruik.

Vyf denominasies in Suid-Afrika vorm nou reeds deel van die ondersoek: die NG Kerk, die Verenigende Gereformeerde Kerk (VGK), die Nederduitsch Hervormde Kerk (NHK), die Uniting Presbyterian Church in Southern Africa (UPCSA), en die Sewendedag Adventiste Kerk (SDA).

Vir die NG Kerk is dit ‘n baie nuttige uitbreiding van die Kerkspieël-navorsing wat reeds sedert 1981 gedoen word. Hulle het reeds in 2006 deel van dié ondersoekmetodiek geword. Dit het die voordeel dat daar nou al drie ondersoeke is waarvan tendense ontleed kan word. Vir hierdie Kruisgewys werk ons egter net met die 2010- en 2014-ondersoeke. Die 2006-ondersoek sal later ingetrek word.

Van die ander denominasies wat hieraan deelgeneem het en deel is van die Kruisgewys-gemeenskap, sal mettertyd ook ontledings van hulle eie opnames beskikbaar stel. Dit sal óf in die volgende uitgawes van Kruisgewys óf op die webtuiste by www.gemeentes.co.za geplaas word.

Omdat die resultate redelik omvangryk is, is daar net drie artikels in hierdie Kruisgewys.

  • Kobus Schoeman, projekleier, gee ‘n oorsig van die projek. Hy bespreek ook nege kernkwaliteite waarop die navorsing berus – interne kwaliteite (geloof, eredienste, gemeenskap), inspirasiekwaliteite (visie, leierskap, vernuwing) en eksterngerigte kwaliteite (diens, getuienis, inklusiwiteit).
  • Danie Mouton gee ‘n perspektief op die belangrikste praktiese vaardighede wat in die benutting van dié resultate in strategiese transformasie nodig is, veral met betrekking tot inspirerende leierskap.
  • Chris van Wyk gee ‘n kort opsomming van die belangrikste resultate van die opname as inleiding om self die resultate te kan beoordeel. Die fokus is op wat erediensbywoners van die NG Kerk waardeer en wat hulle verwagtings is.

Die res van Kruisgewys word gewy aan die bekendstelling van die belangrikste resultate wat ‘n bruikbare oorsigtelike (“snapshot”-) profiel van die NG Kerk se gereelde kerkgangers gee. Die res van die resultate kan hieronder afgelaai word.

‘n Besondere kenmerk van dié projek is dat al die gemeentes – ewekansig gekies – wat hieraan deelgeneem het, ook ‘n uitvoerige ontleding van hulle eie resultate kry wat vergelyk kan word met die profiel van hulle denominasie. Werkswinkels in dié verband sal in elke sinode gehou word. Daar is ook werkboeke van NCLS beskikbaar vir dié gemeentes om hulle daarmee te help.

Goeie nuus! Dr Ruth Powell van NCLS is bereid om ekstra gemeentes van alle denominasies in te sluit wat ter wille van hulle eie beplanning die opname nog hierdie jaar wil doen. Ons verwag dat ‘n hele aantal gemeentes dié aanbod sal wil gebruik ná hulle die resultate van die ondersoek in dié Kruisgewys gesien het. Stuur dus so gou as moontlik ‘n e-pos aan Hierdie e-pos adres is teen spambotte beskerm, jy moet JavaSkrip op jou webblaaier ontsper om dit te kan sien vir meer inligting. Moenie dit misloop nie!

Attachments:
FileBeskrywingFile size
Download this file (Kruisgewys Augustus 2015.pdf)Kruisgewys Augustus 2015.pdf 8908 Kb
Download this file (ChurchLifeProfile-ZANG000000-2014.pdf)ChurchLifeProfile-ZANG000000-2014.pdf 5367 Kb