Wat sien ons in Kerkspieël 2010?

Meningsopname van erediensbywoners

KG-June-2013-cover-200Gemeentedienstenetwerk (GDN) het op 6-8 Maart 2013 hulle jaarlikse forum op uitnodiging van Excelsus in Pretoria gehou. Dit was ook die 10de verjaarsdag!

Die hooffokus was om die implikasies van die 2010-vraelys van Kerkspieël vir erediensbywoners in terme van ons vennote se dienslewering aan gemeentes te verreken.

In hierdie uitgawe van Kruisgewys gee ons aandag aan aspekte daarvan. (Die volle verslag waarop die artikels berus, kan hieronder afgelaai word).

  • Kobus Schoeman – Kerkspieël gee lidmate stem –’n inleiding oor die bronne en vertrekpunte van die erediensbywonersvraelys.
  • Chris van WykHoe lyk gemeentes in die spieël? –’n kort oorsig oor die belangrikste resultate uit die vraelys wat met die gemeente verband hou.
  • Chris van WykSó word gemeentelede se geloof gespieël – ’n kort oorsig oor die belangrikste resultate uit die vraelys wat met geloof verband hou.
  • Chris van WykHoe lyk lidmaatbetrokkenheid in die spieël? – ’n kort oorsig oor die belangrikste resultate uit die vraelys wat met lidmate se betrokkenheid verband hou.
  • Chris van Wyk’n Paar laaste vrae aan Kerkspieël – gee ’n kort oorsig oor ander sake uit die vraelys wat met onder andere rolverwagtings en die toekoms verband hou.
  • Kobus SchoemanTien sterkpunte wat die spieël ons wys– groepeer van die vrae sáám en gebruik dit as lens om die resultate van die vraelys rondom 10 sterkpunte van gemeentes uit te lig.
  • Chris van WykDie spieël wys tien uitdagings – kyk na 10 uitdagings vir die kerk vanuit die resultate van die vraelys.
  • Danie MoutonGemeentes respekteer nog die Bybel – gebruik die resultate van die vraelys om die transformasiepotensiaal uit te lig wat skuil in die respek wat lidmate vir die Bybel het.
  • Peter MalanHelplift Netwerk – stel ’n nuwe kreatiewe gemeenskapsforum bekend wat gemeentes en lidmate help om ’n praktiese kultuur van omgee en mededeelsaamheid te ontwikkel.
  • Chris van WykDeurbrake wat GDN in die bediening sien – bespreek ses deurbrake wat ons in die onderskeie bedieninge van die GDN-netwerk waarneem wat baie hoopvol vir die toekoms is.

Wie is GDN?

GDN is’n netwerk van verteenwoordigers uit elke sinode van die NG Kerk, die VBO-forumlede (Communitas, Excelsus, Shepherd, asook Bybel-Media as  borg), ekumeniese vennote (onder andere uit die Hervormde Kerk en diensleweraars soos Helplift en TIW).

GDN bedien ’n groter gemeenskap met die webtuiste (www.gemeentes.co.za) waar hulpmiddels oor ’n wye spektrum beskikbaar gestel word. Die kwartaallikse tydskrif Kruisgewys (alle artikels kan afgelaai word by die webtuiste, ook van Bybel-Media) word aan leraars in die NG Kerk, Afrikaanse gemeentes van die VG Kerk, Hervormde Kerk, Christelike Gereformeerde Kerk en Gereformeerde Kerke gestuur en redaksioneel versorg en geldelik geborg deur Bybel-Media.

Attachments:
FileBeskrywingFile size
Download this file (01 Die stem van lidmate.doc)01 Die stem van lidmate.docKobus Schoeman31 Kb
Download this file (02 Hoe lyk gemeentes in die spieël.doc)02 Hoe lyk gemeentes in die spieël.docChris van Wyk27 Kb
Download this file (03 So word gemeentelede se geloof gespieël.doc)03 So word gemeentelede se geloof gespieël.docChris van Wyk29 Kb
Download this file (04 Hoe lyk lidmaatbetrokkenheid in die spieël.doc)04 Hoe lyk lidmaatbetrokkenheid in die spieël.docChris van Wyk2421 Kb
Download this file (05 n Paar laaste vrae aan Kerkspieël.doc)05 n Paar laaste vrae aan Kerkspieël.docChris van Wyk221 Kb
Download this file (06 Tien sterkpunte wat die spieël ons wys.doc)06 Tien sterkpunte wat die spieël ons wys.docKobus Schoeman73 Kb
Download this file (07 Die spieël wys tien uitdagings.doc)07 Die spieël wys tien uitdagings.docChris van Wyk26 Kb
Download this file (08 Gemeentes respekteer nog die Bybel.doc)08 Gemeentes respekteer nog die Bybel.docDanie Mouton31 Kb
Download this file (09 Helplift Netwerk.doc)09 Helplift Netwerk.docPieter Malan25 Kb
Download this file (10 Deurbrake wat GDN in die bediening sien.doc)10 Deurbrake wat GDN in die bediening sien.docChris van Wyk26 Kb
Download this file (KG June 2013.pdf)KG June 2013.pdfDie hele Kruisgewys Junie 20134736 Kb
Download this file (Bywoon verslag 1.doc)Bywoon verslag 1.docDie verslag waarop dié artikels gebaseer is480 Kb