Sinodes

 • Oranje-Vrystaat

  Gemeentebegeleiding

  Samestelling:
  Spanleier:

  Danie van Tonder

  Spanlede:

  Rikus van Zyl, Riaan van Zyl, Charles James, Leon Foot, Christo Nel en Stephan van Heerden.

  Werksaamhede
  1. Die span poog om gemeentes behulpsaam te wees met verskeie prosesse. Alle lede van die span is geakkrediteer by SEED en opgeleide fasiliteerders.
  2. Aangesien elke gemeente in een of ander transformasieproses is – party vinniger en ander stadiger – word gereelde versoeke ontvang om gemeentes behulpsaam te wees.
  3. Prosesse wat hanteer word sluit in: konflikhantering, transformasie, vernuwing, ko-operatiewe bedienings, samesmelting van gemeentes, vasgelooptheid, strategiese beplanning, beroeping van leraars, gemeente-analise en visioenering. Die konteks van die plaaslike gemeente bly ‘n primêre uitgangspunt.
  4. Die span lewer  tans ‘n diens in 16 gemeentes en 4 Ringe.
  5. Die span se uitgangspunt is Gereformeerd en vir die fisiese fasiliteringsproses word primêr van ‘n sisteem-benadering gebruik gemaak. Dit het die voordeel dat daar nie gesteun word op ad hoc planne nie, maar dat ‘n proses ontwerp word wat alle fasette van die gemeentelike lewe insluit.
  6. Die fasiliteringsproses wat gevolg word kan gedefinieer word as: ‘n begeleidingsproses wat gemeentes help om hulle totale bestaan ( verhoudings, strukture, programme) te oriënteer aan die nuwe waarop hulle hoop. Dit gaan dus oor ‘n proses om gemeentes te help om die gaping tussen werklikheid en verwagting te oorbrug. Ten grondslag van hierdie proses is ‘n Gereformeerde perspektief.
  7. Die Begeleidingspan werk nou saam met ander Sinodale Kommissies en poog om deurgaans gebruik te maak van kundigheid wat beskikbaar is.
  8. Danie van Tonder is in ‘n samewerkingsooreenkoms met Sinode van Noord Kaap om jaarliks die basiese fasiliteerkursus en  twee opfrissings geleenthede per jaar vir leraars aan te bied.
  9. ‘n Ooreenkoms met die fakulteit Teologie is aangegaan wat bepaal dat die MDIV 2 studente die basiese opleiding in fasilitering asook die opleiding oor konflikhantering jaarliks bywoon.
  10. ‘n Ooreenkoms is met United Councel of Churches in Botswana (UCCB) aangegaan om jaarliks die basiese fasiliteerkursus by Khalogano College in Gaborone aan te bied
  Danie van Tonder: 0834116966
   Hierdie e-pos adres is teen spambotte beskerm, jy moet JavaSkrip op jou webblaaier ontsper om dit te kan sien
   
  Kantoor: 051 4224917