GDN het so pas sy forum vir 2014 gehad. Dit was 'n baie inspirerende ervaring op die pragtige Maselspoort. Gerhard en Marina van Shepherd het dit op voortreflike wyse gereël en die besoek aan die Boyden sterrewag was 'n hoogtepunt. Baie dankie!

Sestien verteenwoordigers van ons bykans dertig vennote het dié "bedieningsretraite" met mekaar onderneem waarin ons diep gereflekteer het oor wat in ons bedieninge aangaan. Ons sien uit na ons volgende forum in Stellenbosch. Let op dat dit vir 18-20 Maart 2015 beplan word.

Hier is 'n kort sinopsis van 'n paar van die belangrike gesprekke wat ons gehad het:

Hier is 'n uittreksel van die notule.  Die volledige notule kan onderaan afgelaai word.

Hier is ook die mp4 video van Bybel-Media waarvan in die notule gepraat word (84 MB).

Teenwoordig

Die volgende lede was teenwoordig:

Barnard Steyn, Ben van Dyk, Chris van Wyk, Frederick Marais, Gawie van Jaarsveld, Gerhard Botha, Gielie Loubser, Howard du Toit, Japie Coetzee, Kobus Schoeman, Kobus van Tonder, Lyn van Rooyen, Nico Simpson, Pieter Fourie, Willem Pretorius (jnr.)

Vennote

GDN bestaan tans uit die volgende 29 vennote:

Algemene Sinode NGK kantoor, Bybel-Media, CABSA, Christelike Gereformeerde kerk, Communitas, DIE PLAN, Excelsus, Fresh Expressions, Gereformeerde kerk, Helplift, Hervormde kerk, Hospivisie, Hugenote Kollege, NGK Algemene Kuratorium, NGK Hoëveld sinode, NGK Kerkspieël, NGK KZN sinode, NGK Namibië sinode, NGK Noordelike Sinode, NGK Noord-Kaapland sinode, NGK Oos-Kaapland sinode, NGK Oostelike Sinode, NGK Oranje Vrystaat sinode, NGK Wes-en-Suid-Kaapland sinode, NGK Wes-Transvaal sinode, NIMSA, Shepherd, Sentrum vir Kontekstuele Bediening, Toerustingsburo Interkulturele Werkers

Agenda

 1. Terugvoersessie
 2. Missionale Kerkwees
 3. Kerkspieël en Navorsing
 4. Innovasie
 5. Die Bemagtiging van Ringe
 6. Brug-predikante
 7. Bybel-Media
 8. Cabsa
 9. Hospivisie
 10. Kruisgewys
 11. Webtuiste
 12. Toekoms
 13. Volgende forum
 14. Bestuur

1.  Terugvoer sessie

Soos gewoonlik het ons Woensdagaand begin met ’n terugvoer sessie waarin ons gefokus het op die dinge wat ons die afgelope jaar geleer het in ons bedieninge.  Die volgende aspekte het uitgestaan, hoewel ons wyd gesels het en só ’n notule nie alles kan reflekteer nie:

Die krag en sinergie van spanne

Die feit dat mense in sommige van ons sisteme beter gekonnekteer word aan ander wat dieselfde bedoeling en intensie het, bring hulle op vlakke van bediening wat hulle nie op hulle eie kan doen nie.  Ons het ’n hele paar stories daaroor gedeel, van boeke wat geskryf is, tot netwerke wat rondom sekere uitsette ontstaan het (Frederick Marais). 

Ons het veral kennis geneem van die wonderlike inisiatief rondom #imagine wat volgende naweek op verskillende plekke in ons land gehou word.  Die span (Gielie Loubser) is diep dankbaar oor die diverse span mense wat “opgedaag” het om gestalte te gee aan die visie.  Tydens die forum het ons ook kennis geneem dat ’n 1000 verdere tieners ingeskryf het waaroor ons almal baie dankbaar is.  Meer as 7000 tieners word nou verwag!

Die krag van spanne wat beskikbaar is, wat opdaag by plekke, moet ons nooit onderskat nie (Lyn van Rooyen).  Japie Coetzee het ons herinner aan Jesus wat 72 “ander” gekies het om deel van Sy proses te word. Dit is immer so, soos Gerhard Bothma ons herinner het, dat niks van belang tot stand kom as daar nie ’n span is wat doelgerig daaraan werk nie.  ’n Mens moet net die regte mense in die span kry.

Pieter Fourie het egter ook gewaarsku dat ’n span ook ’n “mob” kan word, waarop ons gesels het oor die waarneming dat “Ideology kills”!  Dit het ons ook op ’n paar plekke in ons sisteem gesien.  Tog moet dit ’n mens nie negatief stem nie, maar die proses vertrou (Japie Coetzee).  As ’n mens inskiklik raak, bevestig dit soms die visie uit ’n ander oord, soos uit ’n storie uit die Oos-Kaap bevestig is (Chris van Wyk).

Gerhard Botha het ons ook herinner daaraan dat daar baie geleenthede rondom armoede is om spanne by betrokke te maak.

Die krag van openbaring en die bewegings van die Gees

Barnard Steyn het ons herinner aan die krag van die insig wat mense kry wat visies oopmaak vir ander wat hulle roeping direk beïnvloed.  Nico Simpson het dit geëggo en ons herinner daaraan dat die krag van ’n droom ongelooflik is, soos ons dit sien in #imagine.

Veral wanner ons dit regkry om God se wil saam te onderskei, gebeur daar wonderlike sinergie (Ben van Dyk).  Hy verwys spesifiek na die boek van Olsen daaroor, wat ’n sterk saak uitmaak vir die gesamentlikheid van geloofsonderskeiding.

Frederick Marais het dit gekoppel aan die bewegings van die Gees, waarvoor ons beter antennas moet ontwikkel.  Dit is bv. hoe #imagine ontstaan het, waar die beweging waarmee die Gees reeds besig was, deur iemand en uiteindelik ’n span raakgesien is en tot ’n groot inisiatief gegroei het.

Ons dink dat ons moet leer om dit beter te kan raaksien.  Ons het sisteme nodig soos (in die fliek) Contact om die bewegings op te tel!

Ons moet ook rekening hou met die eb en vloei van bewegings (Ben van Dyk).

Knelpunte

Ons het kennis geneem van die breë waarneming dat baie families onder skoot is, selfs in gemeentes wat goed doen met familie bediening, maar waar daar tog kinders is wat steeds kla oor emosionele verwaarlosing (Barnard Steyn).

Ons het kennis geneem van die groeiende tendens om diversiteit te omhels in die kerk (Howard du Toit) soos in die NGK die geval is met die Belhar proses wat ruimte maak vir mense met verskillende oortuigings.  Ons sien egter ook dat dié proses op plekke deur polarisasie gekortwiek word, waarin mense met sterk oortuigings oor Belhar – aan beide kante van die spektrum – die ander wil bykom deur die ruimte vir ander standpunte te probeer verminder of selfs te verwyder.  Ons moet dus altyd waak teen polarisasie en werk vir die akkommodering van diversiteit.

Frederick het ons ook gewys op die moontlikheid dat ’n mens die evangelie kan verwater in die proses, soos ons bv. by die PKN (Protestantse Kerk in Nederland) sien, waar in die proses waar die PKN kerke wil plant, vrysinnige groepe hulle ook die reg opeis om dit te doen, maar hulle kerke wil plant met bv. ‘n vreemde liturgie wat teen die Christelike etos van die res indruis.

Ons sien egter dat die Fresh Expressions beweging bo verwagting goed werk om nuwe ontwikkelinge te begin wat binne die verband bly en deel van die Christelike etos bly.  Ons sal graag meer plaaslike stories daarrondom wil hoor.

Sake vir toekomstige gesprek

Ander sake waaroor ons verder wil gesels:

 • Hoe ontwikkel ons aanpasbare vinnige-reaksie sisteme wat Christelike inhoud volhoubaar beskikbaar kan stel vir diverse plaaslike geloofsgemeenskappe in die groei en taan fases?
 • Hoe om bewegings te begin (of by aan te sluit) en daaraan mee te werk in diverse gemeente kontekste.
 • Hoe om kerkrade te skuif van debat na dialoog in geloofsonderskeiding.
 • Menswaardigheid en gender
 • Kategese prosesse
 • Ons denke moet beter in kerklike sisteme ingedra word.  Hoe vryf ons af as ons hiervan verder gaan.  Ringe is miskien is miskien ’n plek waar ons verbeelding kan indra.
Attachments:
FileBeskrywingFile size
Download this file (GDN Forum Maart 2014 Notule.doc)GDN Forum Maart 2014 Notule.doc 127 Kb