FORUM 2014

Onder leiding van Kobus Schoeman kyk ons na ’n bydrae oor die erediensbywoners vraelys en werk deur die stand van gemeentes vanuit die gemeentevraelys opname van 2010: 1) finansies, 2) gemeente grootte, 3) streek (bv. platteland, stedelik), 4) missionaal, 5) gemeentelike rigting.  Ons sal mettertyd dit in ’n volgende uitgawe van Kruisgewys aanspreek.

Ons lys ’n paar idees vir verdere navorsing:

  1. Die verband tussen finansies en Missionaliteit moet ondersoek word, want dit lyk of daar ’n korrelasie bestaan tussen ’n groei in finansies met ’n groeiende Missionaliteit en ’n kwyning in finansies met ’n tradisionele Missionêre model.
  2. Die opleiding van ouderlinge in terme van die uitbreiding van hulle dienswerk moet verder ondersoek word deur die AlgemeneOns sal graag daarin wil meewerk.
  3. Ons sou ook graag 10 gemeentes wil identifiseer wat gegroei het die afgelope jaar en probeer agterkom hoekom.