FORUM 2014

Ons fokus in ’n kort sessie op die bemagtiging van Ringe aan die hand van die Oos-Kaapland NGK storie, veral aan die hand van die geloofsonderskeidende prosesse wat rondom Vorm A by hulle gevolg word.

Ons besluit dat ons verder hieraan wil werk en dat ons by ’n volgende geleentheid wil fokus op inhoud van die missionale teologie (vir ringe) en ’n aantal Godsvrae daaruit wil distilleer wat ons aan die sisteem (ringe) kan kommunikeer.  Oos-Kaap se vorm A kan as basis dien.

Chris word ook gevra om miskien aandag te gee aan die opskryf van die Oos-Kaap storie rondom ringe en hoe die geloofsonderskeidende prosesse die struktuur help vorm hê.