My verstaan van hoe die Gees werk, is indringend verander deur 'n studie van die Evangelie van Lukas en die Handelinge van die Apostels, wat ek onlangs vir 'n Bybelskool in my gemeente gedoen het.  En as ek my verstaan moet opsom, sal dit wees: Die Gees Groei oor Grense.

As agtergrond: Lukas vertel sy verhaal in twee dele:

 1. Die Evangelie van Lukas plaas die verhaal van die redding wat Jesus deur die Gees bring in die konteks van die wêreldgeskiedenis, maar gefokus op die vertikale impak op alle vlakke van die Joodse samelewing.  Die kerk is vir hom die plek waar alle Jode welkom is, geografies vanaf die platteland in Galilea, regdeur Judea tot in die stad Jerusalem en sosiaal-maatskaplik waarin spesifiek plek is vir alle gemarginaliseerdes: armes en rykes (belastinggaarders), siekes, Samaritane en vroue.
 2. Die Handelinge van die apostels fokus die verhaal van die redding wat die Gees op grond van die opstandingsevangelie van Jesus bring op die horisontale impak wat dit op mense van alle kulture regdeur die bekende wêreld het.  Die kerk is vir hom die plek waar alle kulture welkom is, geografies vanaf die stad Jerusalem, regdeur die platteland van Judea en Samaria tot in Afrika, Asië en Europa tot in die wêreldstad Rome, en waarin eksplisiet etniese, etiese en politiese grense oorgesteek word.

Maar wat my 'n oog gegee het vir die Gees se werking oor grense heen, is spesifiek Lukas se opsommende opmerkings in Handelinge 6:7, 9:31, 12:24, 16:5 en 19:20.  Elke keer is dit asof Lukas ‘n pouse daarmee skep voor die verhaal in ‘n nuwe rigting beweeg: geografies, etnies, eties, en/of polities:

 1. 1:1-6:7 - die goeie nuus oor Jesus versprei na ander Jode in Jerusalem
 2. 6:8-9:31 - die goeie nuus oor Jesus versprei geografies na Jode in Judea, Galilea en Samaria sowel as Afrika (Etiopiese amptenaar) met die Griekssprekende evangelis Filippus wat ‘n groot rol speel.
 3. 9:32-12:24 - die eerste etniese uitbreiding na heidene (Kornelius) vind plaas in Sesarea (Noord-Palestina) en Paulus kom tot bekering op die pad na Damaskus.
 4. 12:25-16:5 - die goeie nuus versprei na Asië met Paulus en Barnabas se eerste sendingreis en bring etiese vraagstukke na vore wat deur die Jerusalem "sinode" (hfst. 15) besleg word.
 5. 16:6-19:20 - die goeie nuus versprei na Europa deur twee verdere sendingreise van Paulus wat tot gevolg het dat die kerk al hoe meer uit Christene uit heidense volkere bestaan.
 6. 19:21-28:31 - op die derde sendingreis besluit Paulus om na Jerusalem te gaan en het die vervolging daar tot gevolg dat die evangelie ook polities begin versprei om uiteindelik Rome, die hoofstad van die Romeinse ryk bereik.

Telkens word daar ook in elkeen van dié verhale melding gemaak van die feit dat die verspreiding van hierdie evangelie oor alle grense en oor alle weerstande heen God se saak is - en niemand kan dit verhinder nie!

Niemand kan God se redding keer nie:

 1. nie die Joodse leiers nie (5:39 "as dit van God kom, sal julle hulle nie kan keer nie");
 2. nie die ongelowige Jode nie (9:1 "Saulus het soos ‘n besetene voortgegaan om die volgelinge van die Here te dreig");
 3. nie die kerk in Jerusalem nie (11:17 "Wie was ek dan om God te probeer verhinder?" sê Petrus oor die bekering van Kornelius);
 4. nie die sekulêre leiers nie (12:23 "Herodes is deur wurms verteer" soos ook deur Josephus beskrywe);
 5. nie die Judaïseerders in die kerk nie (15:10 "Waarom wil julle dan nou God se geduld op die proef stel ...?");
 6. nie die godsdienstige en sekulêre teenstand van die Grieke nie (hfst. 16 - die stadsbestuur in Filippi en hfst. 19 - die godsdienstige handelaars in Efese);
 7. nie skipbreuk of slange nie (hfst. 27-28).

Daarom sluit die boek af met die opmerking dat Paulus ‘n volle twee jaar lank met die grootste vrymoedigheid en sonder enige verhindering die koninkryk van God kon verkondig en die mense ales oor die Here Jesus Christus geleer het!

Hierdie perspektief gee my nuwe insig in hoe die Gees ook vandag (wil) werk.  Hy is van meet af aan vaardig om grense oor te steek, en die kerk en gemeentes te gebruik om dit reg te kry.  En dit is by dié werk wat ons moet inskakel.

Chris van Wyk

Naskrif:  Ek is ook tans besig met 'n Seisoen van Luister projek om 'n hulpmiddel vir gemeentes te skep om grense oor te steek.  Ons noem dit voorlopig: Groei oor Grense aan die hand van die verhaal van die Samaritaanse vrou in Johannes 4. 19-20 Maart is ons volgende vergadering waarna dit in elke sinode deur 'n paar groepe uitgetoets gaan word.  Publikasie vir gebruik in die breë kerk behoort in die derde kwartaal 2009 te wees.  As daar leraars of gemeentes is wat belangstel om betrokke te raak, kontak ons gerus: Hierdie e-pos adres is teen spambotte beskerm, jy moet JavaSkrip op jou webblaaier ontsper om dit te kan sien .