GDN het die afgelope 16 jaar dienste gelewer oor 'n wye spektrum. Ons het veral gefokus op die ontwikkeling van dienste en hulpmiddels vir leraars en leiers, sowel as publikasies en die tydskryf Kruisgewys.

Die webtuiste www.gemeentes.co.za het in 2018 gemiddeld 26 600 bladsysigte per maand (320 000 vir die jaar) opgelewer met 3 000 unieke besoekers gemiddeld per maand (35 000 vir die jaar). Die letterlik duisende hulpmiddels is gemiddeld 13 444 keer per maand afgelaai (161 320 vir die jaar).

Die werk van GDN sal aangaan, maar die webtuiste sluit ongelukkig binnekort weens verouderde tegnologie wat nie meer deur die huisvestingsmaatskappy (Xneelo) ondersteun word nie.

Dit was 'n goeie reis en 'n voorreg om die kerk in die breë tot hulp te wees.

Groete
Chris van Wyk
Webmeester

 

Ns - dit beteken ongelukkig ook dat www.kerkspieel.co.za sluit, aangesien dit deel uitgemaak het van www.gemeentes.co.za.