AddThis Social Bookmark Button
AddThis Social Bookmark Button

“ Die Verenigde Diensgroep vir Diens en Getuienis (VDDG) van die NG Kerkfamilie en CLF span saam en maak hiermee die 2015 riglyne vir die Week van Gebed aan die gemeentes van die NG Kerkfamilie beskikbaar. Mag die Here ons seën as ons saam bid.”/ “The United Ministry for Service and Witness (UMSW) of the DRC Family and CLF join hands to provide the 2015 guidelines for Week of Prayer to all the congregations of our family in and outside South Africa. May the Lord bless us as we pray together.”

 

Attachments:
FileBeskrywingFile size
Download this file (Week of Prayer 2015.doc)Week of Prayer 2015.doc 111 Kb
Download this file (Week of Prayer 2015.pdf)Week of Prayer 2015.pdf 207 Kb
Download this file (Week van gebed 2015.doc)Week van gebed 2015.doc 140 Kb
Download this file (Week van gebed 2015.pdf)Week van gebed 2015.pdf 265 Kb
AddThis Social Bookmark Button

Dr Ruth Powell (director of NCLS-research) visited South Africa from 7 to 19 May 2014. She made several presentations on the National Church Life Survey (NCLS) in Pretoria, Johannesburg, Bloemfontein and Stellenbosch. The material she presented is available on this website.

Presentations (download below)

 • Introducing NCLS Resources (full  overview)
 • About NCLS framework for church vitality
 • About NCLS research agendas
 • About the NCLS Church Life Pack
 • 2011 NCLS Attender Survey (AP)
 • 2011 NCLS Operations Survey (Protestant)
 • 2011 NCLS Attender Survey Collection Envelope
 • 2011 NCLS Instructions
 • 2011 NCLS Checklist Coversheet
 • NCLS Church Life Profile – report prepared for each congregation based on their own survey results
 • NCLS Profile Workbook
 • NCLS Cover letter
 • NCLS Church Consultants Directory – contains contact details for consultants
 • NCLS resources for planning – www.ncls.org.au/planning

NCLS books and ebooks -  www.ncls.org.au

NCLS Occasional Papers -  www.ncls.org.au

AddThis Social Bookmark Button

Wat sien ons in Kerkspieël 2010?

Meningsopname van erediensbywoners

KG-June-2013-cover-200Gemeentedienstenetwerk (GDN) het op 6-8 Maart 2013 hulle jaarlikse forum op uitnodiging van Excelsus in Pretoria gehou. Dit was ook die 10de verjaarsdag!

Die hooffokus was om die implikasies van die 2010-vraelys van Kerkspieël vir erediensbywoners in terme van ons vennote se dienslewering aan gemeentes te verreken.

In hierdie uitgawe van Kruisgewys gee ons aandag aan aspekte daarvan. (Die volle verslag waarop die artikels berus, kan hieronder afgelaai word).

 • Kobus Schoeman – Kerkspieël gee lidmate stem –’n inleiding oor die bronne en vertrekpunte van die erediensbywonersvraelys.
 • Chris van WykHoe lyk gemeentes in die spieël? –’n kort oorsig oor die belangrikste resultate uit die vraelys wat met die gemeente verband hou.
 • Chris van WykSó word gemeentelede se geloof gespieël – ’n kort oorsig oor die belangrikste resultate uit die vraelys wat met geloof verband hou.
 • Chris van WykHoe lyk lidmaatbetrokkenheid in die spieël? – ’n kort oorsig oor die belangrikste resultate uit die vraelys wat met lidmate se betrokkenheid verband hou.
 • Chris van Wyk’n Paar laaste vrae aan Kerkspieël – gee ’n kort oorsig oor ander sake uit die vraelys wat met onder andere rolverwagtings en die toekoms verband hou.
 • Kobus SchoemanTien sterkpunte wat die spieël ons wys– groepeer van die vrae sáám en gebruik dit as lens om die resultate van die vraelys rondom 10 sterkpunte van gemeentes uit te lig.
 • Chris van WykDie spieël wys tien uitdagings – kyk na 10 uitdagings vir die kerk vanuit die resultate van die vraelys.
 • Danie MoutonGemeentes respekteer nog die Bybel – gebruik die resultate van die vraelys om die transformasiepotensiaal uit te lig wat skuil in die respek wat lidmate vir die Bybel het.
 • Peter MalanHelplift Netwerk – stel ’n nuwe kreatiewe gemeenskapsforum bekend wat gemeentes en lidmate help om ’n praktiese kultuur van omgee en mededeelsaamheid te ontwikkel.
 • Chris van WykDeurbrake wat GDN in die bediening sien – bespreek ses deurbrake wat ons in die onderskeie bedieninge van die GDN-netwerk waarneem wat baie hoopvol vir die toekoms is.
Attachments:
FileBeskrywingFile size
Download this file (01 Die stem van lidmate.doc)01 Die stem van lidmate.docKobus Schoeman31 Kb
Download this file (02 Hoe lyk gemeentes in die spieël.doc)02 Hoe lyk gemeentes in die spieël.docChris van Wyk27 Kb
Download this file (03 So word gemeentelede se geloof gespieël.doc)03 So word gemeentelede se geloof gespieël.docChris van Wyk29 Kb
Download this file (04 Hoe lyk lidmaatbetrokkenheid in die spieël.doc)04 Hoe lyk lidmaatbetrokkenheid in die spieël.docChris van Wyk2421 Kb
Download this file (05 n Paar laaste vrae aan Kerkspieël.doc)05 n Paar laaste vrae aan Kerkspieël.docChris van Wyk221 Kb
Download this file (06 Tien sterkpunte wat die spieël ons wys.doc)06 Tien sterkpunte wat die spieël ons wys.docKobus Schoeman73 Kb
Download this file (07 Die spieël wys tien uitdagings.doc)07 Die spieël wys tien uitdagings.docChris van Wyk26 Kb
Download this file (08 Gemeentes respekteer nog die Bybel.doc)08 Gemeentes respekteer nog die Bybel.docDanie Mouton31 Kb
Download this file (09 Helplift Netwerk.doc)09 Helplift Netwerk.docPieter Malan25 Kb
Download this file (10 Deurbrake wat GDN in die bediening sien.doc)10 Deurbrake wat GDN in die bediening sien.docChris van Wyk26 Kb
Download this file (KG June 2013.pdf)KG June 2013.pdfDie hele Kruisgewys Junie 20134736 Kb
Download this file (Bywoon verslag 1.doc)Bywoon verslag 1.docDie verslag waarop dié artikels gebaseer is480 Kb
AddThis Social Bookmark Button

BelydenisvanBelharlogo-870

Pinkstertyd is tradisioneel inkeertyd, luistertyd, omkeertyd. Ons verwag en bid dat die Here met ons sal werk en ons sal omvorm tot bruikbaarheid in ons aanbidding, ons onderlinge gemeenskap en in ons diens en getuienis in die wêreld. 

Die NG Kerk familie stap tans doelgerig 'n pad met die Belydenis van Belhar (Belhar). Dit het daarom groot waarde dat ons almal saam met mekaar fokus op die perspektiewe uit hierdie belydenis wat in ons familiekring gebore is.

Die nasionaal Verenigde Diensgroep vir Diens en Getuienis van die NG Kerkfamilie is van verskeie kante versoek om vanjaar se Pinksterreeks saam te stel aan die hand van Belhar. In die aanbieding word ook verwys na bevestigende en verrykende gesigspunte uit die Heidelbergse Kategismus (HK) en die Nederlandse Geloofsbelydenis (NGB). In hierdie konteks word baie belangrike Bybelse waarhede in die oordenkings van ons elf medewerkers onderstreep. Ons hou hierdie waarhede soos baniere omhoog om onsself en andere te herinner aan lewensbelangrike klemme uit die evangelie vir ons geloofsuitdagings vandag. 

 • Uit die Woord en aan die hand van ons belydenisse leer ons die kerk behoort nie aan ons nie, maar aan die Drie-enige Here, wat ons uit al die nasies van die aarde saamroep. 
 • Ons leer ook dat ons as die liggaam van Christus sigbaar een is, dat ons waarlik met die Here en mekaar versoen is en ook só behoort te lewe. 
 • Daarby leer ons ook dat ons Vader 'n hart vol ontfermende geregtigheid het vir mense wat ly, en wat in ons wêreld verstoot en verdruk word en dat Hy verwag dat ons soos Hy sal wees en maak. 
 • Ten slotte bely ons soos die eerste Christene weer saam dat Jesus die Here is en dat ons Hom gehoorsaam sal volg.

Tydens vanjaar se Pinkster dink ons saam na oor hierdie perspektiewe. Ons bid dat die Heilige Gees ons as voorgangers en biduurgangers almal innerlik sal verlig en gewillig en bekwaam sal maak om hierdie evangeliewaarhede te aanvaar en met oortuiging uit te leef, sodat die wêreld sal glo.

Laai die Preekriglyne in Word of Pdf formaat hier af

* Pinkster 2013 - Baniere vir ons geloofstryd (die hele reeks) 135 KB Download
* Baniere vir ons geloofstryd - in pdf formaat 397.93 KB Download
* Pentecost 2013 - Banners for our Battles of Faith 137.5 KB Download
* Banners for our Battles of Faith - in pdf format 403.72 KB Download
1. God drie-enig maak van ons God se Kerk, God se Liggaam, deur die Woord en Gees – Ef 1:1-14 (Xolile Simon) 33 KB Download
2. Christus maak ons een – Ef 2:11-22 (Christina Landman) 32 KB Download
3. Die nuwe verenigde gemeenskap in Christus versorg mekaar - 1 Kor 12:1-31 (21) (T Eric Ngema) 32 KB Download
4. Bely en beliggaam sigbare eenheid in die wêreld – as ons gawe en ons opdrag – Ef 4:1-16 (Colin Goeiman) 31 KB Download
5. Ons is versoen in Christus – 2 Kor 5:17-21 (Pieter Grove) 31 KB Download
6. As versoendes kyk ons nou na mekaar met nuwe oë – 2 Kor 5:11-16; 2 Pet 3:13 (André van Niekerk) 30.5 KB Download
7. Bely en beliggaam ware versoening oral – Kol 3:1-4:6 (Victor Pillay) 33 KB Download
8. Ons Here gee om – Luk 1:46-55 (Gustav Claasen) 31 KB Download
9. Ons Here herstel die reg –Luk 6:20-26 (Mary-Anne P v Huffel) 32.5 KB Download
10. Bely en beliggaam ontfermende geregtigheid – Jak 1:19-27 (Godfrey Betha) 31.5 KB Download

 

 

AddThis Social Bookmark Button

CABSA Wordle

 

CABSA maak weekliks riglyne beskikbaar om leraars te help nadink oor die leesrooster teks van die week in 'n Wêreld met MIV - klik hier. Hierdie riglyne is gewoonlik teen die vorige Dinsdag beskikbaar.