AddThis Social Bookmark Button
AddThis Social Bookmark Button

SENTRUM VIR KONTEKSTUELE BEDIENING

FAKULTEIT TEOLOGIE (UP)

in samewerking met

SENTRUM VIR BEDIENINGSONTWIKKELING

EXCELSUS

In hierdie Sentrum is dit ons passie om leiers op te lei wat weer ander kan help om waar hulle is 'n verskil te maak: om goeie nuus binne konteks te wees, te doen en te dra.

 Jy word vriendelik uitgenooi na ons volgende geleenthede/kursusse vir jou voortgesette bedieningsontwikkeling. Vir detail kan jy die betrokke kursus op die webbladsy van die Sentrum vir Kontekstuele Bediening (www.ccm.up.ac.za) oproep by Afrikaans >akademiese programme@.

 Al hierdie kursusse is volwaardige sertifikaat kurssuse. Suksesvolle kandidate ontvang ‘n UP sertifikaat. Gevorderde Lang Kursusse kan deur persone met die nodige kwalifikasies (soos ‘n B graad in Teologie) as krediete vir nagraadse studie (honeurs en/of Magister by UP) aangebied word.

 Volle erkenning vir deelname aan Voortgesette Bedieningsontwikkeling word gegee aan predikante wat dit binne hulle beroepsomgewing benodig.

 

 

 

APRIL

GEVORDERDE KURSUS IN PERSOONLIKE EN KORPORATIEWE AFRIGTING (COACHING)

P002609

Doel van die kursus:

Die gevorderde kursus in afrigting bied blootstelling aan hierdie wye veld soos dit ontwikkel het oor die afgelope jare.  Hoewel dit breë blootstelling bied word veral aandag gegee aan ‘n narratiewe invalshoek, spiritualiteit as deel van menslike diversiteit, en die Afrika konteks.

Die kursus ontwikkel die kennis en vaardigheid van die afrigter tot ‘n professionele vlak; iemand wie gereken kan word in die industrie as ‘n verantwoordelike en bekwame afrigter. Verdermeer onderskei die kursus hom van ander deur goeie refleksie op die onderliggende denkraamwerk aan te moedig vir wat dit kan beteken in die afrigtingverhouding. Hierdeur word onafhanklike denke aangemoedig wat steun op ‘n interdissiplinêre benadering.

Kursusleier: Dr Elmo Pienaar.

Ander Dosente: Verskeie kenners uit die vak- en besigheidswêreld

Plek: Pretoria

Datums van Kontakweke:

Week 1: 10 - 13 April 2012                Week 4: 21 - 24 Januarie 2013
Week 2: 16 - 19 Julie 2012                Week 5: 15 - 18 April 2013
Week 3: 22 - 25 Oktober 2012

Prys:  R38,000 (etes ingesluit vir al die kontakweke)

Registrasies sluit 2 April 2012

 

BYBEL EN SY BOODSKAP

MODULE 1 A (5de herhaling)

Doel van die werkswinkel en kursus:

Die kursus, Bybel en sy Boodskap bestaan uit agt modules van 14 lesings elk en is bedoel vir gebruik in gemeentes se Bybelskole. Die kursus bestaan uit 1 module oor die hantering en verstaan van die Bybel, drie Nuwe testament en vier Ou Testament modules. Die invalshoek is die tydsgleuwe waarin Bybelboeke ontstaan het en hoe om Bybelmateriaal vanuit hierdie hoek te lees en die boodskap te verstaan. Die doel van die werkswinkel is om leraars en ander leiers op te lei om die materiaal in gemeentes te kan aanbied. Module 1 se bywoning is ‘n veresite om ook die ander modules aan te bied.

Kursusleiers Module 1A: Die Hantering en Verstaan van die Bybel:

Dr Gys Loubser  en Dr Gustav Claassen

Plek en Datum:

Pretoria: 24 – 26 April 2012

Prys:  R800

BYBEL EN SY BOODSKAP

MODULE 3 A (2de keer)

Doel van die werkswinkel en kursus:

Die kursus, Bybel en sy Boodskap bestaan uit agt modules van 14 lesings elk en is bedoel vir gebruik in gemeentes se Bybelskole. Die kursus bestaan uit 1 module oor die hantering en verstaan van die Bybel, drie Nuwe testament en vier Ou Testament modules. Die invalshoek is die tydsgleuwe waarin Bybelboeke ontstaan het en hoe om Bybelmateriaal vanuit hierdie hoek te lees en die boodskap te verstaan. Die doel van die werkswinkel is om leraars en ander leiers op te lei om die materiaal in gemeentes te kan aanbied. Module 1 se bywoning is ‘n voorvereiste om hierdie module aan te bied.

Kursusleier Module 3A: Pauliniese Materiaal: Prof Francois Malan

Plek en Datum:

Pretoria: 24 – 26 April 2012

Prys:  R800

AddThis Social Bookmark Button

VIGS strik

Bly op hoogte van die nuutste inligting oor MIV en die MIV epidemie hier.

AddThis Social Bookmark Button

SENTRUM VIR KONTEKSTUELE BEDIENING

FAKULTEIT TEOLOGIE (UP)

in samewerking met

Sentrum vir Bedieningsontwikkeling

Excelsus

bied aan:

Jy word vriendelik uitgenooi na ons volgende geleenthede/kursusse vir jou voortgesette bedieningsontwikkeling. Vir detail kan jy die betrokke kursus op die webbladsy van die Sentrum vir Kontekstuele Bediening (www.ccm.up.ac.za) oproep by Afrikaans “akademiese programme@.

Al hierdie kursusse is volwaardige sertifikaat kurssuse. Suksesvolle kandidate ontvang ‘n UP sertifikaat. Gevorderde Lang Kursusse kan deur persone met die nodige kwalifikasies (soos ‘n B graad in Teologie) as krediete vir nagraadse studie (honeurs en/of Magister by UP) aangebied word.

Volle erkenning vir deelname aan Voortgesette Bedieningsontwikkeling word gegee aan predikante wat dit binne hulle beroepsomgewing benodig.

 

 

APRIL

 

GEVORDERDE KURSUS IN PERSOONLIKE EN KORPORATIEWE AFRIGTING (COACHING)

P002609

Doel van die kursus:

Die gevorderde kursus in afrigting bied blootstelling aan hierdie wye veld soos dit ontwikkel het oor die afgelope jare.  Hoewel dit breë blootstelling bied word veral aandag gegee aan ‘n narratiewe invalshoek, spiritualiteit as deel van menslike diversiteit, en die Afrika konteks.

Die kursus ontwikkel die kennis en vaardigheid van die afrigter tot ‘n professionele vlak; iemand wie gereken kan word in die industrie as ‘n verantwoordelike en bekwame afrigter. Verdermeer onderskei die kursus hom van ander deur goeie refleksie op die onderliggende denkraamwerk aan te moedig vir wat dit kan beteken in die afrigtingverhouding. Hierdeur word onafhanklike denke aangemoedig wat steun op ‘n interdissiplinêre benadering.

 

Kursusleier: Dr Elmo Pienaar. Ander Dosente: Verskeie kenners uit die vak- en besigheidswêreld

 

Plek: Pretoria

Datums van Kontakweke:

Week 1: 10 - 13 April 2012              Week 4: 21 - 24 Januarie 2013
Week 2: 16 - 19 Julie 2012               Week 5: 15 - 18 April 2013
Week 3: 22 - 25 Oktober 2012

Prys: R38000:00

BYBEL EN SY BOODSKAP

MODULE 1 A (5de herhaling)

Doel van die werkswinkel en kursus:

Die kursus, Bybel en sy Boodskap bestaan uit agt modules van 14 lesings elk en is bedoel vir gebruik in gemeentes se Bybelskole. Die kursus bestaan uit 1 module oor die hantering en verstaan van die Bybel, drie Nuwe testament en vier Ou Testament modules. Die invalshoek is die tydsgleuwe waarin Bybelboeke ontstaan het en hoe om Bybelmateriaal vanuit hierdie hoek te lees en die boodskap te verstaan. Die doel van die werkswinkel is om leraars en ander leiers op te lei om die materiaal in gemeentes te kan aanbied. Module 1 se bywoning is ‘n veresite om ook die ander modules aan te bied.

 

Kursusleiers Module 1A: Die Hantering en Verstaan van die Bybel

Dr Gys Loubser  en Dr Gustav Claassen

 

Plek en Datum:

Pretoria: 24 – 26 April 2012

Prys: R800:00 (sluit leiersgids in)

BYBEL EN SY BOODSKAP

MODULE 3 A (2de keer)

Doel van die werkswinkel en kursus:

Die kursus, Bybel en sy Boodskap bestaan uit agt modules van 14 lesings elk en is bedoel vir gebruik in gemeentes se Bybelskole. Die kursus bestaan uit 1 module oor die hantering en verstaan van die Bybel, drie Nuwe testament en vier Ou Testament modules. Die invalshoek is die tydsgleuwe waarin Bybelboeke ontstaan het en hoe om Bybelmateriaal vanuit hierdie hoek te lees en die boodskap te verstaan. Die doel van die werkswinkel is om leraars en ander leiers op te lei om die materiaal in gemeentes te kan aanbied. Module 1 se bywoning is ‘n voorvereiste om hierdie module aan te bied.

 

Kursusleier Module 3A: Pauliniese Materiaal

Prof Francois Malan

 

Plek en Datum:

Pretoria: 24 – 26 April 2012

Prys: R800:00 (sluit leiersgids in)

BYBEL EN SY BOODSKAP

MODULE 4 A (1ste keer)

Doel van die werkswinkel en kursus:

Die kursus, Bybel en sy Boodskap bestaan uit agt modules van 14 lesings elk en is bedoel vir gebruik in gemeentes se Bybelskole. Die kursus bestaan uit 1 module oor die hantering en verstaan van die Bybel, drie Nuwe testament en vier Ou Testament modules. Die invalshoek is die tydsgleuwe waarin Bybelboeke ontstaan het en hoe om Bybelmateriaal vanuit hierdie hoek te lees en die boodskap te verstaan. Die doel van die werkswinkel is om leraars en ander leiers op te lei om die materiaal in gemeentes te kan aanbied. Module 1 se bywoning is ‘n voorvereiste om hierdie module aan te bied.

 

Kursusleier Module 4A: Pre-Ballingskap: Tyd van die Verdeelde Ryk

Dr Gustav Claassen en Prof Willie van Heerden

Plek en Datum:

Pretoria: 24 – 26 April 2012

Prys: R950:00 (sluit leiersgids in)

Wie leef, leer.  Wie leer, leef.

 

Jy is welkom as student by die Sentrum. Kontak ons gerus by , of besoek www.ccm.up.ac.za.

 

Ek hoop om jou in een van ons geleenthede vir voortgesette bedieningsontwiikkeling te sien.

 

Malan Nel Andre Bartlett

Direkteur: Sentrum vir Kontekstuele Bediening                                Direkteur: Excelsus

AddThis Social Bookmark Button

SENTRUM VIR KONTEKSTUELE BEDIENING

FAKULTEIT TEOLOGIE (UP)

in samewerking met

Sentrum vir Bedieningsontwikkeling

Excelsus

bied aan:

Jy word vriendelik uitgenooi na ons volgende geleenthede/kursusse vir jou voortgesette bedieningsontwikkeling.  Vir meer besonderhede kan jy die betrokke kursus op die webbladsy van die Sentrum vir Kontekstuele Bediening (www.ccm.up.ac.za) oproep, by Afrikaans, “akademiese programme@.

Al hierdie kursusse is volwaardige sertifikaat kurssuse. Suksesvolle kandidate ontvang ‘n UP sertifikaat.  Gevorderde Lang Kursusse kan deur persone met die nodige kwalifikasies (soos ‘n B graad in Teologie) as krediete vir nagraadse studie (honeurs en/of Magister by UP) aangebied word.

Volle erkenning vir deelname aan Voortgesette Bedieningsontwikkeling word gegee aan predikante wat dit binne hulle beroepsomgewing benodig.

 

FEBRUARIE

RADIOBEDIENING

P001599

Doel van die kursus:

In Suid-Afrika is ons in die gelukkige posisie dat daar steeds heelwat geleenthede is vir leraars om radio-boodskappe te lewer.   Die huidige vereistes by die SAUK is dat leraars wat radio-boodskappe wil lewer, in staat moet wees om die radio as medium te benut.  Daarbenewens moet hulle weet watter vereistes radio-prediking stel en die eiesoortige kenmerke van die radio as 'n kommunikasiemedium kan aanwend in hul voorbereiding en lewering van die boodskappe.

Hierdie kursus is daarop gerig om leraars en teologiese studente in staat te stel om met kundigheid die korrekte voorbereiding vir radio-uitsendings te doen en op innoverende en kommunikatiewe manier die radio te benut.  Tydens die kursus word kursusgangers blootgestel aan alternatiewe wyses om die evangelie oor die radio te bring as net prediking.

Kursusleier

Dr Flip Loots

Plek en Datum:

Pretoria: 20 – 22 Februarie 2012 

BYBEL EN SY BOODSKAP

MODULE 1 A (4de herhaling)

Doel van die werkswinkel en kursus:

Die kursus, Bybel en sy Boodskap bestaan uit agt modules van 14 lesings elk en is bedoel vir gebruik in gemeentes se Bybelskole. Die kursus bestaan uit 1 module oor die hantering en verstaan van die Bybel, drie Nuwe testament en vier Ou Testament modules. Die invalshoek is die tydsgleuwe waarin Bybelboeke ontstaan het en hoe om Bybelmateriaal vanuit hierdie hoek te lees en die boodskap te verstaan. Die doel van die werkswinkel is om leraars en ander leiers op te lei om die materiaal in gemeentes te kan aanbied. Module 1 se bywoning is ‘n veresite om ook die ander modules aan te bied.

Kursusleiers Module 1A: Die Hantering en Verstaan van die Bybel

Dr Gys Loubser en Dr Gustav Claassen

Plek en Datum:

Pretoria: 27 – 29 Febr 2012

BYBEL EN SY BOODSKAP

MODULE 4 A (1ste keer)

Doel van die werkswinkel en kursus:

Die kursus, Bybel en sy Boodskap bestaan uit agt modules van 14 lesings elk en is bedoel vir gebruik in gemeentes se Bybelskole. Die kursus bestaan uit 1 module oor die hantering en verstaan van die Bybel, drie Nuwe testament en vier Ou Testament modules. Die invalshoek is die tydsgleuwe waarin Bybelboeke ontstaan het en hoe om Bybelmateriaal vanuit hierdie hoek te lees en die boodskap te verstaan. Die doel van die werkswinkel is om leraars en ander leiers op te lei om die materiaal in gemeentes te kan aanbied. Module 1 se bywoning is ‘n voorvereiste om hierdie module aan te bied.

Kursusleier Module 4A: Pre-Ballingskap: Tyd van die Verdeelde Ryk

Dr Gustav Claassen en Prof Willie van Heerden

Plek en Datum:

Pretoria: Datum verskuif na 24 – 26 April 2012

Wie leef, leer.  Wie leer, leef.

Jy is welkom as student by die Sentrum. Kontak ons gerus by , of besoek www.ccm.up.ac.za.

Ek hoop om jou by een van ons geleenthede vir voortgesette bedieningsontwikkeling te sien.

Malan Nel Andre Bartlett

Direkteur: Sentrum vir Kontekstuele Bediening                                Direkteur: Excelsus

AddThis Social Bookmark Button

teologie_transisie_header

Communitas het ‘n baie besondere konferensie gehou met 'n fokus op Teologie in tye van Transisie, ter viering van die bydraes van Coenie Burger.  
Hy was dié een teoloog wat ander ingenooi het vir ‘n voortgaande gesprek – nie alleen oor die dinamika van gemeentes nie, maar oor ‘n wye reeks van teologiese onderwerpe. Voortgaande gesprek is tiperend van Coenie se werk en leefstyl. Óf ons nou vergadering hou en óf ons net koffie drink, daar is altyd ‘n geleentheid om oor ‘n interessante nuwe teologiese tema gesprek te voer. Die gesprekke met Coenie is altyd verrykend, inklusief, uitdagend én voortgaande!
Coenie het ingestem vir die geleentheid op voorwaarde dat ons die konferensie so sal inrig dat ons nie net oor die verlede praat nie, maar saam onderskei oor die toekoms. Ons het dus teruggekyk oor die tydperk waarin sy loopbaan ontvou het, sodat ons saam kan vorentoe kyk!

Hier is nou 'n aantal van die bydraes van die konferensie, beide klankbane as Word en PowerPoint aanbiedinge.  Geniet dit!

Vriendelike groete

Frederick Marais

Communitas-Bestuurder

BYDRAES