AddThis Social Bookmark Button

/sitefiles/Image/2850/CCM embleem.jpg

Sentrum vir Kontekstuele Bediening

Dit is 'n algemeen bekende gesegde en ek glo dit is waar: lewenslange studies sal jou vry maak. Waneer jy ophou leer hou jy in meer as een opsig op met lewe. Dit is waaroor Christelike dissipelskap gaan: Om Christus te volg en van Hom te leer.

In hierdie sin is dit SKB se missie en passie. Dit is hier waar ons 'n verskil probeer maak. Ons wil hê dat mense in liefde, verstaan en bevoegdheid sal groei.

Mag jy iets vind wat jou kan help om in liefde, verstaan en bevoegdheid in die bediening te groei. Ons lei mense op in die bediening om God se mense te help om 'n verskil te maak waar hulle is: om goeie nuus binne konteks te doen en te wees .

Vir meer inligting sien ons brosjures vir 2009.

Malan Nel

AddThis Social Bookmark Button

SENTRUM VIR KONTEKSTUELE BEDIENING

FAKULTEIT TEOLOGIE (UP)

in samewerking met

Sentrum vir Bedieningsontwikkeling

Excelsus

 

In hierdie Sentrum is dit ons passie om leiers op te lei wat weer ander kan help om waar hulle is 'n verskil te maak: om goeie nuus binne konteks te wees, te doen en te dra.

 

Jy word vriendelik uitgenooi na ons volgende geleenthede/kursusse vir jou voortgesette bedieningsontwikkeling. Vir detail kan jy die betrokke kursus op die webbladsy van die Sentrum vir Kontekstuele Bediening (www.ccm.up.ac.za) oproep by Afrikaans >akademiese programme@.

 

Al hierdie kursusse is volwaardige sertifikaat kurssuse. Suksesvolle kandidate ontvang ‘n UP sertifikaat. Gevorderde Lang Kursusse kan deur persone met die nodige kwalifikasies (soos ‘n B graad in Teologie) as krediete vir nagraadse studie (honeurs en/of Magister by UP) aangebied word.

 

Volle erkenning vir deelname aan Voortgesette Bedieningsontwikkeling word gegee aan predikante wat dit binne hulle beroepsomgewing benodig.

 

 

 

 

NOVEMBER

 

RADIO-UITSENDING OPLEIDING

P002696

(Tweetalige Aanbieding)

 

Doel van die kursus:

 

Die kursus bied ‘n volledige insig in alle aspekte van wat dit behels om oor die radio uit te saai.  Kursusgangers word blootgestel aan die tegniese vereistes van radio-opnames en uitsendings, sowel as die riglyne vir program-samestellings, mikrofoon- en stemgebruik, asook die bemarkings- en bestuursaspekte betrokke by radiostasies

 

Wie mag inskryf?

Enige belangstellendes in die gebruik van die radio om uit te saai.

 

Kursusleier: Dr Flip Loots

 

Plek en Datum:

5 – 14 November 2012

 

Die kursus word landswyd aangebied in samewerking met verskillende gemeenskapsradiostasies.

 

Prys:  R1500

 

BYBEL EN SY BOODSKAP

MODULE 1 A (6de herhaling)

 

Doel van die werkswinkel en kursus:

 

Die kursus, Bybel en sy Boodskap bestaan uit agt modules van 14 lesings elk en is bedoel vir gebruik in gemeentes se Bybelskole. Die kursus bestaan uit 1 module oor die hantering en verstaan van die Bybel, drie Nuwe testament en vier Ou Testament modules. Die invalshoek is die tydsgleuwe waarin Bybelboeke ontstaan het en hoe om Bybelmateriaal vanuit hierdie hoek te lees en die boodskap te verstaan. Die doel van die werkswinkel is om leraars en ander leiers op te lei om die materiaal in gemeentes te kan aanbied. Module 1 se bywoning is ‘n veresite om ook die ander modules aan te bied. Meer as 200 lidmate het reeds binne die eerste jaar by hulle leraars die kursus deurloop en sertifikate van UP ontvang.

 

Module 1A: Die Bybel: ontstaan, karakter en hantering

Kursusleiers: Dr Gys Loubser  en Dr Gustav Claassen

 

Plek en Datum:

Pretoria: 06 – 07 November 2012

 

Prys:  R800

 

DIE KUNS VAN GEMEENTELIKE LEIERSKAP

P001598

(Engelse aanbieding)

 

Doel van die kursus:

 

In hierdie gevorderde kursus word pastors en ander gemeenteleiers opgelei om die kuns van gemeentelike leierskap te ontwikkel en bemeester. Die kursus fokus en reflekteer teologies op die persoon van die leier sowel as op die nodige vaardighede in die Suider-Afrikaanse konteks.

 

Plek: Pretoria

Datums van die kontakweke:

Week 1: 19 - 22 Nov 2012             Week 4: 19 - 22 Aug 2013

Week 2: 28 - 31 Jan 2013              Week 5:  Sal aangekondig word

Week 3: 22 - 25 April 2013                                   

 

Prys:  R2900


AddThis Social Bookmark Button

SENTRUM VIR KONTEKSTUELE BEDIENING

FAKULTEIT TEOLOGIE (UP)

in samewerking met

Sentrum vir Bedieningsontwikkeling

Excelsus

 

In hierdie Sentrum is dit ons passie om leiers op te lei wat weer ander kan help om waar hulle is 'n verskil te maak: om goeie nuus binne konteks te wees, te doen en te dra.

 

Jy word vriendelik uitgenooi na ons volgende geleenthede/kursusse vir jou voortgesette bedieningsontwikkeling. Vir detail kan jy die betrokke kursus op die webbladsy van die Sentrum vir Kontekstuele Bediening (www.ccm.up.ac.za) oproep by Afrikaans >akademiese programme@.

Al hierdie kursusse is volwaardige sertifikaat kurssuse. Suksesvolle kandidate ontvang ‘n UP sertifikaat. Gevorderde Lang Kursusse kan deur persone met die nodige kwalifikasies (soos ‘n B graad in Teologie) as krediete vir nagraadse studie (honeurs en/of Magister by UP) aangebied word.

Volle erkenning vir deelname aan Voortgesette Bedieningsontwikkeling word gegee aan predikante wat dit binne hulle beroepsomgewing benodig.

 

 

OKTOBER

 

JEUG OP ‘N MESPUNT

P002079

 

Doel van die kursus:

 

‘n Vaardigheidskursus met die fokus om jongmense wat weens hul omstandighede en keuses op die mespunt van die lewe staan pro-aktief en reaktief by te staan. Op alle vlakke van die jongmens se ontwikkeling, fisies, psigies, sosiaal en geestelik is daar aspekte wat ‘n beduidende invloed kan hê en wat maak dat jongmense keuses maak wat hulle op kort- en langtermyn beïnvloed. Begrip vir hierdie invloede en vaardighede om sulke jongmense by te staan word in hierdie drie dae oorgedra. ‘n Basiese kennis van berading word vereis.

 

Kursusleier: Dr Willem Semmelink

 

Plek en Datum:

Pretoria:16 – 18 Oktober 2012

Prys:  R650

RADIO-UITSENDING OPLEIDING

P002696

(Tweetalige Aanbieding)

 

Doel van die kursus:

Die kursus bied ‘n volledig insig in alle aspekte van wat dit behels om oor die radio uit te saai. Kursusgangers word blootgestel aan die tegniese vereistes van radio-opnames en uitsendings, sowel as die riglyne vir program-samestellings, mikrofoon- en stemgebruik, asook die bemarkings- en bestuursaspekte betrokke by radiostasies.

 

Wie mag inskryf?

Enige belangstellendes in die gebruik van die radio om uit te saai.

 

Kursusleier:Dr Flip Loots

 

Plek en Datum:                              

8 – 17 Oktober 2012

           

Die kursus word landswyd aangebied in samewerking met verskillende gemeenskapsradiostasies.

 

Prys: R1500

 

NOVEMBER

 

RADIO-UITSENDING OPLEIDING

P002696

 

Doel van die kursus:

 

Die kursus bied ‘n volledige insig in alle aspekte van wat dit behels om oor die radio uit te saai.  Kursusgangers word blootgestel aan die tegniese vereistes van radio-opnames en uitsendings, sowel as die riglyne vir program-samestellings, mikrofoon- en stemgebruik, asook die bemarkings- en bestuursaspekte betrokke by radiostasies

 

Wie mag inskryf?

Enige belangstellendes in die gebruik van die radio om uit te saai.

 

Kursusleier: Dr Flip Loots

 

Plek en Datum:

5 – 14 November 2012

 

Die kursus word landswyd aangebied in samewerking met verskillende gemeenskapsradiostasies.

 

Prys:  R1500

 

BYBEL EN SY BOODSKAP

MODULE 1 A (6de herhaling)

 

Doel van die werkswinkel en kursus:

 

Die kursus, Bybel en sy Boodskap bestaan uit agt modules van 14 lesings elk en is bedoel vir gebruik in gemeentes se Bybelskole. Die kursus bestaan uit 1 module oor die hantering en verstaan van die Bybel, drie Nuwe testament en vier Ou Testament modules. Die invalshoek is die tydsgleuwe waarin Bybelboeke ontstaan het en hoe om Bybelmateriaal vanuit hierdie hoek te lees en die boodskap te verstaan. Die doel van die werkswinkel is om leraars en ander leiers op te lei om die materiaal in gemeentes te kan aanbied. Module 1 se bywoning is ‘n veresite om ook die ander modules aan te bied. Meer as 200 lidmate het reeds binne die eerste jaar by hulle leraars die kursus deurloop en sertifikate van UP ontvang.

 

Module 1A: Die Bybel: ontstaan, karakter en hantering

Kursusleiers:Dr Gys Loubser  en Dr Gustav Claassen

 

Plek en Datum:

Pretoria: 06 – 07 November 2012

Prys:  R800

 

DIE KUNS VAN GEMEENTELIKE LEIERSKAP

P001598

(Engelse aanbieding)

 

Doel van die kursus:

In hierdie gevorderde kursus word pastors en ander gemeenteleiers opgelei om die kuns van gemeentelike leierskap te ontwikkel en bemeester. Die kursus fokus en reflekteer teologies op die persoon van die leier sowel as op die nodige vaardighede in die Suider-Afrikaanse konteks.

 

Plek:Pretoria

Datums van die kontakweke:

Week 1: 19 - 22 Nov 2012             Week 4: 19 - 22 Aug 2013

Week 2: 28 - 31 Jan 2013              Week 5:  Sal aangekondig word

Week 3: 22 - 25 April 2013                                   

 

Prys:  R2900

 

Vir verdere kennisname:

 

GETROUE GETUIES

P000162

(Tweetalige Aanbieding)

 

Doel van die werkswinkel:

Om persone op te lei wat Getroue Getuies in gemeentes kan aanbied Die kursus, Getroue Getuies (gebou op die teologie van "Service Evangelism" (RS Armstrong)) bevorder 'n lewenstyl van gemaklike interpersoonlike kommunikasie van die evangelie, ook genoem geloofsdeling. Langs die weg van egte omgee en diens in navolging van Christus kan en moet die evangelie met nuwe ywer gekommunikeer word. So baie werklikhede om ons, in 'n wêreld vol pyn en stukkende mense, verplig ons tot 'n nuwe gehoorsaamheid aan die styl van Hom wat gekom het om te dien.

 

Kursusleier: Prof Malan Nel

 

Plek en Datum:

Pretoria:  27-29 Mei 2013

 

 

Wie leef, leer.  Wie leer, leef.

 

 

Jy is welkom as student by die Sentrum. Kontak ons gerus by ,/">,/ of besoek www.ccm.up.ac.za.

 

Ek hoop om jou by een van ons geleenthede vir voortgesette bedieningsontwikkeling te sien.

 

Stephan De Beer                                                                                Andre Bartlett

Direkteur: Sentrum vir Kontekstuele Bediening                    Direkteur: Excelsus

 
 
 
 
 
AddThis Social Bookmark Button

Aangebied deur: 

Julian Müller & Lourens Human 

Hierdie werkswinkel is interaktief. Dit behels praktiese oefeninge, rollespel, asook die deel van persoonlike ervaringe met die res van die groep. Dit is gebaseer op die teologie van verbeelding, soos dit veral deur Walter Brueggemann ontwikkel is. Hierdie uitgangspunte word dan geïntegreer met pastorale terapeutiese vaardighede.

Die kursus word vanjaar vir die 10de keer aangebied.

Kursus datums: 20 - 22 Augustus 2012

Kursus inhoud:

Proff Julian Müller en Lourens Human werk alreeds lank as ‘n span saam in die aanbieding van narratiewe terapeutiese kursusse en werkswinkels. Hulle het saam al heelwat gepubliseer, asook ‘n narratiewe terapeutiese benadering ontwikkel wat toegepas kan word op beide pastorale werk en sielkunde. Lourens Human is ‘n gekwalifiseerde Praktiese Teoloog en tans Professor in die Departement Sielkunde (Universiteit van Pretoria). Julian Müller is professor in die Departement Praktiese Teologie en tans Adjunkdekaan van die Fakulteit Teologie, Universiteit van Pretoria.

Die werkswinkel van 20 - 22 Augustus bou veral op twee tradisies:

 • Die narratiewe benadering tot terapie (Bv. Freedman en Combs; White; Epston)
 • Die teologie van verbeelding van Walter Brueggemann

Wie kan inskryf?       Persone wat beskik oor ten minste ‘n B-graad en wat in ‘n pastorale omgewing werksaam is.

Predikante wat inskryf ka nook met die kursus VBO-punte verdien

Plek:                      Pretoria

Kursusfooie: R1000-00 (sluit in: kursus materiaal, verversings, 2 middagetes asook sertifikaat)

Registrasie: Skakel vir Leatitia Liebenberg by 012 420 2669 (08:30- 13:30)

Persone wat voor einde Junie 2007 registreer, kry ‘n spesiale tarief van R800-00.

Vir enige navrae, skakel:

Julian Müller   0828254661 of 012 420 2700/2669

Lourens Human  0829070229 of  012 420 3685

AddThis Social Bookmark Button

SENTRUM VIR KONTEKSTUELE BEDIENING

FAKULTEIT TEOLOGIE (UP)

in samewerking met

Sentrum vir Bedieningsontwikkeling

Excelsus

 

In hierdie Sentrum is dit ons passie om leiers op te lei wat weer ander kan help om waar hulle is 'n verskil te maak: om goeie nuus binne konteks te wees, te doen en te dra.

 

Jy word vriendelik uitgenooi na ons volgende geleenthede/kursusse vir jou voortgesette bedieningsontwikkeling. Vir detail kan jy die betrokke kursus op die webbladsy van die Sentrum vir Kontekstuele Bediening (www.ccm.up.ac.za) oproep by Afrikaans >akademiese programme@.

Al hierdie kursusse is volwaardige sertifikaat kurssuse. Suksesvolle kandidate ontvang ‘n UP sertifikaat. Gevorderde Lang Kursusse kan deur persone met die nodige kwalifikasies (soos ‘n B graad in Teologie) as krediete vir nagraadse studie (honeurs en/of Magister by UP) aangebied word.

Volle erkenning vir deelname aan Voortgesette Bedieningsontwikkeling word gegee aan predikante wat dit binne hulle beroepsomgewing benodig.

 

JUNIE

DIE GETUIENIS VAN AANBIDDING EN PREDIKING IN ‘N AFRIKA KONTEKS

P000042

(Tweetalige Aanbieding)

 

Doel van die kursus:

Prediking is een van die belangrikste maar tegelyk ook een van die mees uitdagende bedienings in die Kerk. Die doel van hierdie kursus is om leraars verder toe te rus en te motiveer om effektief te kommunikeer wanneer die evangelie binne die Suid-Afrikaanse konteks in die vorm van prediking oorgedra word. Die kursus is onder rekonstruksie en ontwikkel saAm met hierdie nuwe groep in ‘n 5 weke kursus wat ook as krediete vir ‘n gestruktureerde Magister kan geld (wanneer die nodige voorvereistes in plek is)

 

Kursusleiers: Prof Cas Wepener, Dr Nelius Steyn en ander dosente

 

Plek:  Pretoria

Datums:

Week 1: 18 – 21 Junie 2012               Week 4: 11 – 14 Maart 2013
Week 2: 17 – 20 Sept 2012                Week 5: 10 – 13 Junie 2013
Week 3: 26 – 29 Nov 2012

 

Prys: R2600:00 (betaalbaar in twee paaiemente)


SEKSUALITEIT

P000309

(Tweetalige Aanbieding)

 

Doel van die Seminaar:

Baie mense in ons gemeenskap is fisies, verstandelik en emosioneel verwond as gevolg van seksuele mishandeling (molestering, verkragting, bloed-skande, ens). Die doel van hierdie seminaar is om leraars en ander beraders toe te rus om mense wat deur seksuele trauma gegaan het, 'n aborsie of miskraam beleef het of wat aan seks of pornografie verslaaf is (insluitend internetseks), by te staan en te begelei na 'n plek van genesing.

 

Kursusleier:

Dr Ilse Gravett

 

Plek en Datum:

Pretoria: 18 Junie 2012

Prys: R400

 

JULIE

PASTORALE SORG EN BERADING

P000043

(Tweetalige Aanbieding)

 

Doel van die kursus:

Leraars en ander beraders word dikwels oorweldig deur die behoefte aan emosionele geestelike en verhoudingsgenesing in ons samelewing. In hierdie kursus word die teorie en praktyk van narratiewe pastorale sorg en berading geïntegreer. Studente word toegerus om hoop en genesing in 'n wye verskeidenheid van situasies te bring - situasies wat eie is aan die Suid- en Suider-Afrikaanse samelewing.

 

Kursusleier:   Dr Andre de la Porte. Ander dosente: llse Gravett; Dr Pieter de Wet,  Mej Heleen Heidenreich, Mr Bongi Mkize, Dr Jan Botha

Plek: Pretoria

Datums van kontakweke:

Week 1: 23 - 26 Julie 2012    Week 4: 17- 20 Junie 2013

Week 2: 15 - 18 Okt 2012                  Week 5: 28 - 31 Okt 2013

Week 3: 18 - 21 Febr 2013

Prys: R2300


GEMEENTEBOU

Die opbou/ontwikkeling van ʼn missionale gemeente

P000039

(Tweetalige Aanbieding)

Doel van die kursus

In hierdie gevorderde kursus word pastors en ander gemeenteleiers opgelei om missionêre/missionale gemeentes te ontwikkel. Die kursus fokus teologies op die identiteit van die gemeente, prosesse en sisteme sowel as op die huidige samelewing en konteks. Die doel is om gemeentes te bou / te ontwikkel wat hoop bring en in hulle plaaslike gemeenskappe ʼn verskil maak. In die woorde van ‘n boek se subtitel: “How to change a church without breaking it”.

 

Kursusleier: Prof Malan Nel met verskeie ander Dosente

Plek: Pretoria

Datums van kontakweke:

Week 1: 30 Julie – 02 Aug 2012                   Week 4: 06 - 09 Mei 2013
Week 2: 17 - 20 Sept 2012                Week 5: 29 Julie - 01 Aug 2013
Week 3: 14  -17 Jan 2013

Prys: R2200

BRUGBEDIENING

P001151

Doel van die kursus:

Brugpastoraat handel oor die begeleiding van gemeentes om ten tyde van predikante-vakatures afskeid te neem van die vorige bedieningstydperk, en om hulle vir die volgende tydperk voor te berei. Dit gaan onder andere daaroor dat die gemeente se identiteit herontdek moet word. In hierdie kursus word geselekteerde predikante opgelei om gemeentes in die oorgangstyd by te staan en in 'n nuwe tydvak in te begelei.

Kursusleiers: Prof Malan Nel, Dr Howard du Toit en verskeie ander Dosente

Plek: Pretoria:

Datums van kontakweke:

Week 1: 30 Julie – 02 Aug 2012 (deel van Week 1: Gemeentebou)

Week 2: 08 - 11 Okt 2012

Prys: R1250

 

AUGUSTUS

VERBEELDINGSBERAAD VLAK 1

P001445

Doel van die kursus:

Om persone wat by beraad/terapie betrokke is toe te rus in die narratiewe benadering en veral in die vermoë om te verbeel en kreatief/verbeeldingryk in gesprekke teenwoordig te wees.

Kursusleiers: Proff Julian Müller en Lourens Human 

Plek en Datum:

Pretoria:  20 - 22 Augustus 2012

Prys: R1600

(Geregistreerde Magister Studente:  R550)

Wie leef, leer.  Wie leer, leef.

 

 

Jy is welkom as student by die Sentrum. Kontak ons gerus by , of besoek www.ccm.up.ac.za.

 

Ek hoop om jou by een van ons geleenthede vir voortgesette bedieningsontwikkeling te sien.

 

Malan Nel Andre Bartlett

Direkteur: Sentrum vir Kontekstuele Bediening                                Direkteur: Excelsus

 

 

AddThis Social Bookmark Button

SENTRUM VIR KONTEKSTUELE BEDIENING

FAKULTEIT TEOLOGIE (UP)

in samewerking met

Sentrum vir Bedieningsontwikkeling

Excelsus

In hierdie Sentrum is dit ons passie om leiers op te lei wat weer ander kan help om waar hulle is 'n verskil te maak: om goeie nuus binne konteks te wees, te doen en te dra.

Jy word vriendelik uitgenooi na ons volgende geleenthede/kursusse vir jou voortgesette bedieningsontwikkeling. Vir detail kan jy die betrokke kursus op die webbladsy van die Sentrum vir Kontekstuele Bediening (www.ccm.up.ac.za) oproep by Afrikaans >akademiese programme@.

 

Al hierdie kursusse is volwaardige sertifikaat kurssuse. Suksesvolle kandidate ontvang ‘n UP sertifikaat. Gevorderde Lang Kursusse kan deur persone met die nodige kwalifikasies (soos ‘n B graad in Teologie) as krediete vir nagraadse studie (honeurs en/of Magister by UP) aangebied word.

 Volle erkenning vir deelname aan Voortgesette Bedieningsontwikkeling word gegee aan predikante wat dit binne hulle beroepsomgewing benodig.

 

MEI

KREATIEWE VEROUDERING

P001832 

Doel van die kursus

 • Om die nodige kennis en vaardighede aan kursusgangers te voorsien om die   
  ouer persoon as lid van die gemeenskap beter te verstaan.
 • Om die bydrae en funksionering wat die multi- dissiplinêre span lewer, toe te lig.
  • Om die kerk en die gemeenskap van ouer persone, hulle familie en ander
   vrywilligers saam te snoer in ‘n span waar besin kan word oor eietydse
   bedieningsmodelle.

Kursusleier

Dr Elrisa Malan, Dr Karel Prinsloo en ander bekende dosente

 

Plek en Datum:

Pretoria: 08 - 10 Mei 2012


RADIOBEDIENING

P001599

Doel van die kursus:

In Suid-Afrika is ons in die gelukkige posisie dat daar steeds heelwat geleenthede is vir leraars om radio-boodskappe te lewer.   Die huidige vereistes by die SAUK is dat leraars wat radio-boodskappe wil lewer, in staat moet wees om die radio as medium te benut.  Daarbenewens moet hulle weet watter vereistes radio-prediking stel en die eiesoortige kenmerke van die radio as 'n kommunikasiemedium kan aanwend in hul voorbereiding en lewering van die boodskappe.

 

Hierdie kursus is daarop gerig om leraars en teologiese studente in staat te stel om met kundigheid die korrekte voorbereiding vir radio-uitsendings te doen en op innoverende en kommunikatiewe manier die radio te benut.  Tydens die kursus word kursusgangers blootgestel aan alternatiewe wyses om die evangelie oor die radio te bring as net prediking.

 

Kursusleier

Dr Flip Loots

 

Plek en Datum:

Pretoria: 14 – 16 Mei 2012

JUNIE

DIE GETUIENIS VAN AANBIDDING EN PREDIKING IN ‘N AFRIKA KONTEKS

P000042

(Tweetalige Aanbieding)

 

Doel van die kursus:

Prediking is een van die belangrikste maar tegelyk ook een van die mees uitdagende bedienings in die Kerk. Die doel van hierdie kursus is om leraars verder toe te rus en te motiveer om effektief te kommunikeer wanneer die evangelie binne die Suid-Afrikaanse konteks in die vorm van prediking oorgedra word. Die kursus is onder rekonstruksie en ontwikkel saAm met hierdie nuwe groep in ‘n 5 weke kursus wat ook as krediete vir ‘n gestruktureerde Magister kan geld (wanneer die nodige voorvereistes in plek is)

 

Kursusleiers: Prof Cas Wepener, Dr Nelius Steyn en ander dosente

 

Plek: Pretoria

Datums van Kontakweke:

Week 1: 18 – 21 Junie 2012              Week 4: 11 – 14 Maart 2013

Week 2: 17 – 20 Sept 2012               Week 5: 10 – 13 Junie 2013

Week 3: 26 – 29 Nov 2012

SEKSUALITEIT

P000309

(Tweetalige Aanbieding)

 

Doel van die Seminaar:

Baie mense in ons gemeenskap is fisies, verstandelik en emosioneel verwond as gevolg van seksuele mishandeling (molestering, verkragting, bloed-skande, ens). Die doel van hierdie seminaar is om leraars en ander beraders toe te rus om mense wat deur seksuele trauma gegaan het, 'n aborsie of miskraam beleef het of wat aan seks of pornografie verslaaf is (insluitend internetseks), by te staan en te begelei na 'n plek van genesing.

 

Kursusleier:

Dr Ilse Gravett

 

Plek en Datum:

Pretoria: 18 Junie 2012 

Wie leef, leer.  Wie leer, leef.

 

 

Jy is welkom as student by die Sentrum. Kontak ons gerus by , of besoek www.ccm.up.ac.za.

 

Ek hoop om jou by een van ons geleenthede vir voortgesette bedieningsontwikkeling te sien.

 

Malan Nel Andre Bartlett

Direkteur: Sentrum vir Kontekstuele Bediening                                Direkteur: Excelsus